کد خبر : 76961

آسیب شناسی عملکرد مدیریت اجرایی کلان و مهندسی فرهنگی کشور و ارائه راهبردهای اجرایی

در سه دهه گذشته تاکنون؛ مقوله فرهنگ و تعلیم و تربیت در زیر مجموعه ها و مصادیق کلان فرهنگی در کشوراز جمله صدا وسیما و آموزش و پرورش و وزارت علوم ؛ از قوانین و مقررات جامع و مانع و متناسب با اصول واهداف اسلام و نیزسرعت رشد پیشرفت در سایر عرصه ها برخوردارنبوده؛ ومهندسی تربیتی و فرهنگی کشور با سایر عرصه های پیشرفت؛ همگام نبوده است.

چکیده

در سه دهه گذشته تاکنون؛ مقوله فرهنگ و تعلیم و تربیت در زیر مجموعه ها و مصادیق کلان فرهنگی در کشوراز جمله صدا وسیما و آموزش و پرورش و وزارت علوم ؛ از قوانین و مقررات جامع و مانع و متناسب با اصول واهداف اسلام و نیزسرعت رشد پیشرفت در سایر عرصه ها برخوردارنبوده؛ ومهندسی تربیتی و فرهنگی کشور با سایر عرصه های پیشرفت؛ همگام نبوده است. در این مقاله؛ برآن شدیم؛ با آسیب شناسی یکی از متولیان اجرایی فرهنگی کشور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ که بیشترین تاثیرگذاری را در جذب یا دفع و سازماندهی و فعال یا منزوی نمودن نیروهای مذهبی واصیل انقلاب دارد؛ با ارائه راهبردهای اجرایی که حاصل بیش از ده سال کنکاشی علمی و آسیب شناسی فرهنگی و تربیتی کشور توسط نگارنده در مراکز مذکور هست؛ پس از احراز قطعیّت عملیاتی شدن راهبردها؛ در جهت اصلاح وضع موجود گام برداریم.

واژه های کلیدی: فرهنگ،اسلام،انقلاب،وزارت ارشاد اسلامی،مهندسی فرهنگی،شورای عالی انقلاب

 

مقدمه

نفی هرگونه وابستگی مسلمانان به بیگانگان در قرآن

" و لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا" سوره نساء آيه 141

"و خدا هرگز براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط قرار نداده است."

اين آيه شريفه قرآن از سوي خداوند حكيم، حكم كلي تمام مصاديق وارده؛ از بيگانگان را معين نموده و تكليف مسلمانان را در هر موضوعي كه تسلط و وابستگي اجانب را بر مسلمين به هر نحوي فراهم نمايد، ممنوع و مردود شمرده است.

به دليل ماهيت مذهبي وفرهنگي اتقلاب اسلامي ايران؛نهادها و سازمان ها و عرصه هاي مذهبي و فرهنگي؛ پس ازپيروزي انقلاب اسلامي مورد تاخت و تاز دشمنان اسلام و انقلاب قرارگرفت تا خاستگاه اسلام و انقلاب را نابود كنند.پس از تثبيت نظام جمهوري اسلامي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درراستاي عملياتي نمودن فرهنگ اسلامي درعرصه هاي متعدد و سازماندهي و تقويت و حمايت از فرهنگ سازان وفرهنگ بانان و اهل قلم و فرهنگ درسطح كشور؛ متولي اجرايي اهداف فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران در کشور شد.

وصيّت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

" وصيّت اينجانب به وزارت ارشاد در همه اعصار خصوصاً در عصر حاضر كه ويژگي خاصي دارد، آن است كه براي تبليغ حقّ مقابل باطل و ارائه چهرة حقيقي جمهوري اسلامي كوشش كنند. ما اكنون در اين زمان كه دست ابرقدرتها را از كشور خود كوتاه كرديم، مورد تهاجم تبليغاتي تمام رسانه هاي گروهي وابسته به  تمام رسانه هاي گروهي وابسته به قدرتهای بزرگ هستیم ﻛـﻪ چه تهمت ها و دروغ ها کهﮔﻮﯾﻨــﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ابرقدرتها به اين جمهوري نو پا نزده و نمي زنند. مع الأسف اكثر دولت هاي منطقه اسلامي كه به حكم اسلامي، بايد دست اخوت به ما دهند، به ما هجوم آورده اند، و قدرت تبليغاتي ما بسيار ضعيف و ناتوان است، و مي دانيد كه امروز جهان روي تبليغات مي چرخد، و با كمال تأسف، نويسندگان به اصطلاح روشنفكر كه به سوي يكي از دو قطب گرايش دارند، به جاي آنكه در فكر استقلال و آ‍زادي كشور و ملت خود باشند، خودخواهي ها و فرصت را در نظر بگيرند و مقايسه بين آزادي و استقلال را در اين جمهوري با رژيم ستمگر سابق نمايند... و از نهضت ها و نارواها به اين جمهوري تازه تولد يافته دست بكشند و با ملت و دولت در صف واحد بر ضد طاغوتيان و ستم پيشگان زبان ها و قلم ها را به كار گيرند....»

فرمايش و دستورمقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت در پنجم شهريور ۱۳۸۷ «مقوله فرهنگ، بسيار مقوله مهمي است، همان طور كه بارها گفتيم مثل هوايي است كه انسان در آن تنفس مي كند، همه بزرگ كوچك، بالا، پايين، قشرهای مختلف، مسئول، غير مسئول، در فضا تنفس مي كنند اين فضا را درست كنيد، تا همه سالم تنفس كنند».

 انقلاب اسلامی ایران بر اسا س فرهنگ برخواسته از مکتب اسلام و وحی الهی شکل گرفته و اصول اساسی وپایدارآن؛ احیاء دین اسلام با نظام سازی کلان درعرصه های مختلف اجتماعی وتربیتی و فرهنگی وسیاسی و... بوده است.به دلیل وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران؛ با فاصله کمی ازپیروزی انقلاب اسلامی؛ و ضرورت فوری پرداختن به امور نظامی و مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب که هدایتگر و پشتیبان رژیم عراق بودند؛ امکان فرهنگ سازی به صورت مهندسی فرهنگی کشوربراساس دین اسلام با اقتضائات بعد از انقلاب فراهم نشد؛ هرچند دوران پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی؛ خود فرهنگی آمیخته با آموزه های دینی وفرهنگ اصیل ایرانی در تاریخ کشور و جهان به جای گذاشت؛که در وضعیت عادی کشور امکان صعود به آن میزان از ایمان و تقوی و استقامت در راه خدا و رشادت و... میسر نبود. جبهه ها مدرسه عشق به خدا و محلّ تربیت انسان های مسلمانی شد که برای حفظ اسلام و انقلاب اسلامی در برابر تمام کفرونفاق واستکبار با سلاح ایمان ورهبری ولایت فقیه در تداوم مسیرامامت؛و نظامی بی بدیل در تاریخ اسلام تا پای شهادت ایستادند.از این رو بود که ایران ملجاء انقلابیون و آزادگان جهان و الگوی بیداری اسلامی و استکبارستیزی درجهان شد.

    اما؛ شکل گیری مدیریت و مهندسی فرهنگی به صورت نظام مدون فرهنگی با عرصه های تعریف شده و قانونمند با سازماندهی نیروهای متعهّد و متخصّص در امور فرهنگی؛ به دلایل فوق وجنگ فرهنگی و روانی دشمن در ابعاد گسترده از بدو انقلاب و بی توجهی مسئولین فرهنگی کشور؛ حتی پس از اتمام جنگ؛ امکان اجرا نیافت و ماهیت فرهنگی انقلاب فراموش شد.

هرچند مقام معظم رهبری؛ مکرر به وقوع تهاجم فرهنگی و سپس شبیخون فرهنگی وبعد ناتوی فرهنگی هشدار داده و درتداوم بی توجهی مسئولین فرهنگی و اجرایی و قوّه مقننه؛ جنگ فرهنگی وجنگ نرم نیزبه وقوع  پیوست.لذا؛ از بدو  انقلاب؛ مراکز فرهنگی وعلمی و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و تا پایان دوران حاکمیّت مدّعیان اصلاحات؛ و در مراکزی دیگر؛ پایگاه و سنگر دشمن در مقابله با اسلام و انقلاب و انقلابیون مذهبی در استحاله فرهنگی و تحریف اسلام و تلاش به براندازی از درون نظام اسلامی گردید.

تاثيرگذاري بالاي فرهنگ است که «ديويد کيو» يکي ازعناصر برجسته سازمان جاسوسي آمريکا موسوم به«سيا» مي گويد:«راهکار براندازي نظام جمهوري اسلامي تغيير فرهنگ جامعه ايران است و ما مصمم به آن هستيم."(هويت ص ۱۸)

   هنر از ديدگاه اسلام و قرآن به پيام اسلام شناس واقعي حضرت امام خميني (ره)

پیام امام خمینی (ره) به هنرمندان حقيقي:

«خون صدها هنرمند فرزانه در جبهه هاي عشق و شهادت و شرف و عزت، سرمايه زوال ناپذير، آن گونه چيزي است كه بايد به تناسب عظمت و زيبايي انقلاب اسلامي، هميشه مشام جان زيبا پسند طالبان جمال حق را معطر كنند... هنري زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه داري مدرن و كمونيسم خون آشنام و نابود كننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بي درد و در يك كلمه اسلام آمريكايي باشد. هنوز در مدرسه عشق، نشان دهنده نقاط كور و مبهم معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي است. هنر در عرفان اسلامي ترسيم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسم تلخ كافي گرسنگان مغضوب قدرت و پول است. هنر در جايگاه واقعي خود تصوير زالو صفاتي است كه از مكيدن خون فرهنگ اصيل اسلامي، فرهنگ عدالت و صفا لذت مي برند....» صحيفه نور ج ۲۱ ص ۳۰

فرمايش و دستورمقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت در پنجم شهريور ۱۳۸۷:«مقوله فرهنگ، بسيار مقوله مهمي است، همان طور كه بارها گفتيم مثل هوايي است كه انسان در آن تنفس مي كند، همه بزرگ كوچك، بالا، پايين، قشرهاي مختلف، مسئول، غير مسئول، در فضا تنفس مي كنند اين فضا را درست كنيد، تا همه سالم تنفس كنند».

آسیب شناسی امور اجرایی فرهنگی کشور

آنچه مسلم شده است؛ این که تئوری و زیربنا و پشتوانه فکری فرهنگی انقلاب ایران؛ به دلیل ماهیت اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی بسیار قوی و غیر قابل تغییر و نفوذ هست. اما؛ چه عاملی موجب شد؛ همین زیر بنای قوی و محکم؛ در عرصه عمل؛  به خاکریز و سنگر دشمن تبدیل و از داخل کشور؛ در بسیاری از عرصه های فرهنگی از جمله هنر و سینما و چاپ و پخش کتاب و  ... ؛ که مدیریت این عرصه ها جزو شرح وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ آسیب پذیر شده و علاوه برایجاد گلوگاه فساد اداری؛ محل عملیات اجرایی اسلام زدایی و ترویج نقطه مقابل وظایف شرعی از جمله حجاب؛ با اشاعه بدحجابی و حذف چادر؛ نیزگردیده است. همچنین؛ حذف نیروهای مذهبی انقلابی با هدف جایگزینی فرهنگ غربی و استحاله فرهنگی ایرانیان به طور خاموش؛ با استفاده از سازوکارهای این وزارت؛ براندازی از درون نظام را پیش گرفته و با موفقیت بالایی در بیش از دو دهه در بسیاری از عرصه های فرهنگی پیشروی کرده است. به طوری که حذف چادر از مقوله حجاب و اسلام زدایی از کتب  جزو وظایف نانوشته ولی با مدیریت این وزارت در حال انجام هست. اندکی غور و بررسی در برونداد این وزارت فاجعه فرهنگی را نمایان می کند. چرا که؛  به لحاظ شرح وظایف قانونی؛ امورکلیه فرهیختگان و اهالی هنر و قلم و  فعالان مذهبی در عرصه متعدد فرهنگی به طور مستقیم به این وزارت مربوط می شود؛ که در صورت وجود حاکمیتی غیر از قوانین مصوب کشور؛ و جایگزینی رابطه به جای قانون؛ می تواند طیف بسیاری از فرهیختگان و نخبگان و فعالان مذهبی حتی مساجد و ... را در آن واحد؛ منزوی و منفل و از عرصه تاثیرگذاری فرهنگی در راستای اسلام جلو گیری نماید که بیش از دو دهه کرده و موجب جابجایی نقش و کارکرد بسیاری از مقوله های فرهنگی با اصول اسلام و انقلاب شده است.

 با شروع جنگ تحميلي واقتضاء وضعيت جنگي كشور؛مجال فرهنگ سازي ونهادينه نمودن فرهنگ وآموزه هاي ديني به صورت منسجم ومدون وضابطه مند به وجودنيامده وتا حدودي نيزمورد غفلت ناخواسته قرارگرفت. بعد ازاتمام جنگ؛ وپيروزي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران؛ونا اميدشدن دشمنان اسلام ازجنگ نظامي به جنگ فرهنگي روي آوردند تا با تحريف اسلام وتغييرمحتواي اسلام با نام اسلام انقلاب ايران را با شكست كامل مواجه كنند.ازاين رو؛دربخش هاي دولتي كه مجال جايگزيني مديريت اسلامي را پيدا نكرده بود؛ براي حذف وخنثي سازي فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي رخنه نمود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که اصلي ترين وظيفه ذاتي اش تبيين و ترويج فرهنگ اسلام و ارزش هاي مکتب اهل بيت عليهم السلام است با هزینه بیت المال؛ تبدیل به اسلحه علیه اسلام و انقلاب شد.

پس از تغییر رویکرد مدیریت اجرایی کشور از سال 84 به تدریج؛ اکثر وزارت ها غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ از تسلّط و مدیریت احزاب و شخصیّت های سیاسی مدّعی اصلاحات خارج شد؛ و شاهد روند رو به رشد بیشترعملکردها به ویژه در 4 سال گذشته در راستای انقلاب اسلامی شدیم. آقاي احمدي نژاد در ديدار با مردم قم در ارديبهشت ۱۳۸۷در عرصه فرهنگ فرمودند: «در عرصه فرهنگ نيز تلاش مي كنيم كه عالم و انسان هاي با معنويت تربيت كنيم. اما قدرت هاي بزرگ با هزينه صدها ميلياردها دلار شبكه هاي تبليغاتي راه مي اندازند و لشكريان فساد و شيطان در برابر ما قرار مي دهند. اگر در برابر هجوم فرهنگي نايستيم نمي توانيم از فرهنگ خود صيانت كنيم»

علیرغم اذعان هجوم فرهنگی از سوی رئیس جمهور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان بدون تغییرات ساختاری و مهندسی و مدیریت فرهنگی براساس اصول انقلاب اسلامی با روند سابق باقی مانده ؛حتی دردو دوره ریاست جمهوری گذشته جز اسم وزیر با برخی تغییرات ظاهری جهت حفظ وزیر و مدیریت پنهان مدعیان اصلاحات؛ چیزی تغییر نکرد و این وزارت همچنان تحت مدیریّت همان هایی باقی ماند که احمد مسجد جامعی وعطاءالله مهاجرانی و... مدیریّت می کردند و می کنند.

اسلام وفرهنگ اسلامی تنها چیزی است که در این وزارت پیدا نمی شود. جهت گیری سیاسی وسیاست بازی واعمال نفوذ پیدا وپنهان ومهره گذاری برای خنثی سازی رقیب سیاسی در مراکز وامورفرهنگی و... جای ثابت پیداکرده و رسم معمول وعادی شده است.

 اکنون؛ امورفرهنگي تبدیل به محل برگزاري جشنواره ونمايشگاه وهمايش ونشست با بودجه هاي ميلياردي؛ بي محتوا وبي نتيجه درمعضلات فرهنگي كشور شده وهزينه كردن(حیف ومیل) بیت المال يكي ازوظايف اصلي وزیر و معاونین و مديران ارشد و جزء شده است.

 شغل جدید التأسیس با درآمد کلان از اموال بی زبان بیت المال با عنوان دبیری جشنواره وهمایش ونمایشگاه کتاب با عناوین متعدد درمناسبت های روزانه!!! که وزارت ارشاد اسلامی ومجموعه های آن در برگزاری همایش ها و جشنواره ها ونمایشگاهای بی تاثیر در عرصه های فرهنگی وکتاب وصرفا بذل وبخشش ازبیت المال؛ در 15سال گذشته همواره درحال  رکورد شکنی دراین وزارت بوده است.

تبدیل کالای فرهنگی به کالای صرفا اقتصادی با اعمال مقررات غیرعلمی وغیرفرهنگی ازجمله خریدکتاب با تاریخ چاپ هرسال به جای ملاک قراردادن محتوا؛ با وصف کیفیت محتوای 80%کتاب ها درذیل؛و نقل وانتقال کتاب در مراکز دولتی و...با خرید وفروش متعدد؛ با بودجه بیت المال. کتاب های دارای ارزش علمی ومؤثرو نویسندگان این کتاب ها از این معامله ها خنثی می شوند! جشنواره ای ونمایشگاهی ومناسبتی شدن تألیف کتاب ! با تاکید مؤ کد به قرار دادن عنوان خاص مناسبت روز درعنوان کتاب ونیز افزودن کلمات قرآن وشیعه و اهل بیت علیهم السلام و... با ربط یا بی ربط به محتوا در عنوان کتاب برای افزایش امکان خرید از وزارت ارشاد و...؛ برای نویسندگان با ویژگی مذکور درفوق؛ ورسم معمول درحدود 10 سال گذشته کار به جایی رسیده است که تالیف و چاپ کتاب هم در گیر بازی های سیاسی شده و عرض یک ماه کتاب ( محسن رضایی)در موضوع نامگذاری سال 90 توسط مقام معظم رهبری؛ تالیف شده؛ ومجوز دریافت ودرنمایشگاه بین المللی تهران با تبلیغات گسترده قبلی رونمایی می شود!

متأ سفانه برخی دیگر از اهل قلم و وزنه های علمی کشور به خاطر ارائه تالیفات خود به مردم و تجاری سازی کالای فرهنگی! به این روند غلط وغیرعلمی تن داده اند.

همچنین؛ این وزارت درسال های اخیرخود را مرکزومرجع نهایی علمی وپژوهشی وکارشناس مذهبی کشور! درتمام موضوع ها وعرصه ها ی علمی تلقی کرده و نویسنده را کارمند خود وفاقد صلاحیت علمی محسوب نموده ودر اعلام نتیجه بررسی محتوایی کتاب؛ با لحن دستوری والزام نویسنده و بدون امکان اعتراض کتبی یا شفاهی نویسنده به برّس که اسم وی نیزازنویسنده محرمانه می باشد! اقدام به اسلام زدایی و کاهش محتوای علمی کتابها می نماید.

مشروح نمونه هایی از تبلیغات جشنواره ای و عملکرد خلاف شرع وزارت ارشاد :

1- http://mansorevatani.blogfa.com/post-253.aspx    آبان سال 91

وقتی بدحجاب ها طراح حجاب اسلامی و ایرانی و آسیب شناس پوشش زن در نمایشگاه مدفصل وزارت ارشاد! می شوند...

 

2- جشنواره مدو لباس فجر وزارت ارشاد اسلامی از کدام اسلام پیروی می کند؟   سال 91

http://mansorevatani.blogfa.com/post-194.aspx

 

3- وزارت ارشاد پیرو کدام اسلام و کدام هنراست؟ (همان وبلاگ)

سوالاتی که سال ها  بی پاسخ مانده است:

1- آیا دردوران حکومت پیامبراسلام و حضرت علی علیه السلام اخلاص وتقوی و یار با وفای پیامبرومولای متقیان و سرباز پا در رکاب خط مقدم جبهه نظامی وفرهنگی و...تنها علت خواص بودن یاران نبود؟

2- وزیر فرهنگ و وزارت ارشاد اسلامی براساس کدام ضوابط مصوّب در تایید صلاحیت عمومی و تخصصی وزیر و نیز احراز توانمندی وزیر در انجام شرح وظایف؛ از سوی ریاست جمهور و مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود؟

3- ایا شرح وظایف این وزارت؛ در کلیه امور محوله به طور کامل تدوین و هم زمان با ابلاغ وزارت؛ به وزیر ابلاغ شده است؟

4- آیا شرح وظایف این وزارت توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعین و تدوین می شود؛ یا مجلس شورای اسلامی یا هردو؟ نظارت به اجرای شرح وظایف برفرض تصویب و ابلاغ؛ به عهده کدام یک هست؟

5- ایا یکی از معضلات مدیریتی و اجرایی در این وزارت؛ تعدد مراکز قانونگذاری در امور فرهنگی نیست؟

6- چه كساني وضعيت مذكور را تثبيت و مانع تحول در اين وزارت شده و مي شوند؟

7- آيا هنوز زمان برچيدن لانه وردپاي دشمن ازاين وزارت نرسيده است؟

8- چرا کتاب که کالای فرهنگی ووسیله تولید وتوسعه علم وتغذیه روحی وفکری مردم است؛ به کالای اقتصادی تبدیل وصرف چاپ کتاب هدف اصلی درسود هرچه بیشتر شده ومحتوا وعلم و...فدای اقتصاد محوری دراین وزارت وفرهنگ سازی درسطح کشورشده است.

9- تاکی باید شاهد حذف چادر و اعمال سلیقه های شخصی و...به عنوان اسلام؛وتبلیغ بدحجابی دراین وزارت از سوی غرب زده ها باشیم؟آیا هدف اصلی دشمنان اسلام همین عملکرد نیست؟

10- ...

پیشنهاد های راهبردی در نظام سازی و پالايش فرهنگي با هدف تحوّل اساسی  در دو مرکز قانون گذار و متولی اجرایی فرهنگی کشور

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی  و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي

۱-تدوين مقررات و قوانين و آيين نامه اجرايي در موضوع موسيقي و تولید فیلم و تئاتر بر اساس حكم حكومتي ولايت فقيه و فتاواي مراجع عظام تقليد و صاحب نظران تربيتي و اخلاقي و مبلّغان ديني كشور با تجمیع نظرات در شورای عالی انقلاب فرهنگی از جهت اجرا و جشنواره و آموزشگاه و تعليم و تعلّم و خريد و فروش آلات موسيقي و اركستر ملّي (وجود يا عدم) و ...؛ جهت ابلاغ به كليه مراكزفرهنگی دولتي و بخش خصوصي وابسته به صدا و سيماي جمهوري اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وبا هدف ختم فعّاليت هاي غيرشرعي و سوءاستفاده هاي سياسي از هنر؛ با جايگزيني مناسب و مطابق شرع و قانون اساسی کشور

۲- تغييرات اساسي در شرح وظايف و شرايط عضويّت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و عضويّت وزنه هاي علمي و پژوهشی و تبليغي و فرهنگي از حوزوی و دانشگاهي با جایگزینی توان علمی براساس عملکرد مشهود؛ و پرهیز از اکتفا به حسن شهرت و عناوین علمی و...؛ و نیز دارای فرصت کافی در انجام وظیفه خطیر قانونگذاری و ممانعت از ورود وابستگان احزاب و شخصیّت های سياسي و خروج از انزوا در عملكرد و شرح وظایف .

۳-تعيين دقيق حيطه فعّاليت و شرح وظايف وزرای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ووزارت آموزش و پرورش، و لحاظ سوابق علمي و تخصّصي و نيز خصوصيات و ويژگي هاي شخصیّتي و ظرفيت هاي روحي متناسب با مسئولیت؛ در انتخاب وزیر توسط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی

4- آسيب شناسي گلوگاه هاي فساد در امورفرهنگی کشورو تلاش برريشه كني آن با ايجاد قوانين و مقررات جامع و مانع پس از اجرای موارد فوق.  

۵-تعيين دقيق مصاديق پوشش بيروني زنان در ايران؛ بر اساس حكم حكومتي ولايت فقيه، و فتاواي آيات عظام و نظرات صاحبنظران حوزوي و محقّقان زن در موضوع حجاب و جلوگيري از سير صعودي حذف چادر با ويژگي گشادي و رعایت حدشرعی اسلام با حذف سلیقه های شخصی اشخاص در حدشرعی حجاب زن و ختم سوء استفاده هاي سياسي و حزبي و انتخاباتي و ... از موضوع حجاب

۶- الزام وزارت ارشاد اسلامی و سایر مراکز دولتی به اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه و همایش و جشنواره و... فرهنگی از شورای عالی فرهنگی و تعیین چارچوب کیفی و مالی و علمی و فرهنگی براساس موازین شرعی و قوانین جاری کشوردر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۸- تغییر ۹۰٪ نیروهای فعلی وزارت ارشاد اسلامی و زیر مجموعه های آن و جایگزینی نیروهای متعهد و متخصص و غیر قابل خریداری و نفوذ و فعال خودجوش دارای انگیزه و هدف الهی قوی در عرصه فرهنگی؛ به دلیل عدم کارآیی لازم نیروهای فعلی در اجرای شرح وظایف این وزارت و مطابقت با اصول اسلام و انقلاب

۹- حذف کلیه سمت ها و مراکز و مجموعه های موازی در یک موضوع یا در شرح وظایف وزارت ارشاد در بخش دولتی و خصوصی وابسته به این وزارت ازجمله خانه کتاب و صندوق اعتباری هنرمندان و اخذ دستمزد در اجرای انواع جشنواره ها و همایش ها ونمایشگاه و... توسط کارمندان وزارت ارشاد جهت جلو گیری از حیف و میل بیت المال و انجام وظایف محوله به بخش خصوصی

۱۰- اعمال نظارت و كنترل و بررسي سالانه بروندادهاي آموزش و پرورش و دانشگاهها و مطابقت با اهداف تربيتي نظام جمهوري اسلامي ايران، و نيازهاي اصلي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگ.  در صورت فاصله معني دار بين اهداف و بروندادها و نيازها كه سالها شاهد آن هستيم،و آسيب شناسي کاربردی وضعیت موجود فرهنگی توسط محقّقان برجسته و مجرّب و اعمال اقدامات ضروري و بازدارنده و مؤثر در كاهش فاصله ها بر اساس نتايج راهبردي تحقيقات محقّقان از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات، فناوري و صدا و سيماي جمهوري اسلامي و مراكز اعزام مبلّغ حوزه علميّه قم

۱2- بازبيني در مقررات و قوانين حاكم بر حراست و بازرسي و شكايات و واحد ارزيابي عملكرد مديريت ها در وزارتخانه ها و...جهت مطابقت با قانون و موازين شرعي و اخلاقي اسلام و اهداف و قانون اساسي نظام جمهوري اسلام با حفظ آزادي مشروع و احقاق حقوق مردم و حذف موازی کاری. 

 در برخي مراكز دولتي؛ از جمله وزارت ارشاد؛ موازي كاري وکثرت مراجع پذيرش شكايت؛ به روابط عمومي اداره نيز سرايت كرده، روابط عمومي كه ماهيت متفاوت و وظايفي خاص دارد، محل پذيرش و رسيدگي به شكايات ارباب رجوع  در دو دهه بوده است.به دليل عدم تبعيّت از قانون واحد در مركزي واحد، و اعمال خارج از حيطة كاري و جانبداري در شكايتها و پرونده سازي عليه ارباب رجوع با دلايل انتقام جويي و تلافي و ...، به خاطر شكايت به ما فوق و برملا شدن تخلّفات اداري و مؤاخذه مسئول يا كارمند، در بيشتر موارد؛ نتيجه اي جز نامه نگاري و تشديد مشکلات مظلوم؛ مجبور به طي سلسله مراتب اداري تا رئيس جمهور و مقام معظّم رهبري و رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس نداشته است.

انبوه شكايات در دفتر ارتباطات مردمي رئيس جمهور و استانداري ها و دفتر مقام معظم رهبري و نيز ارائه شكايات در سفرها و ... ، دبيرخانه قوة قضائيه و... در تهران مؤيد اين مهمّ هست.

اين وضعيّت، موجب ريشه دار شدن فساد اداري و گلوگاههاي فساد در مراكز دولتي گرديده، و اقدامات سطحي و آيين نامه و منشور اخلاقي و بخشنامه تكريم ارباب رجوع جز در كاغذ جايي موضوعيّت پيدا نكرده اند.

13- توقف حاکمیت سکولاریسم و جریان های حزبی بر مراکز فرهنگی و ختم روند روبه افزایش حذف نیروهای ارزشی

از دانشگاهها و سایرمراکز فرهنگی و دولتی و...

 

 

 

 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی