کد خبر : 267267

آثار عملی عدالت و فقاهت ریاست قوه قضائیه در انتخاب قاضی و عملکرد قضات

یک قاضی به خاطر صدور رأی خطا، حکم توبیخ و بازداشت خود را صادر کرد.
عمل قابل تقدیر و درس آموز یک قاضی
یک قاضی به خاطر صدور رأی خطا، حکم توبیخ و بازداشت خود را صادر کرد.
دادیار دادسرای ناحیه ۳۴ تهران از دادستان تهران خواست به خاطر صدور حکم خطا برای متهم یک پرونده، علاوه بر پرداخت خسارت و معرفی به دادسرای انتظامی قضات، یک روز را در بازداشتگاه بگذراند.
به گزارش تسنیم، دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران (سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) در پایان رسیدگی به یک پرونده ضمن صدور کیفرخواست، نوشت: «در پایان از معاون دادستان تقاضا دارم با توجه به اینکه بنده نتوانستم عمل به آیه «ان الله یامرو بالعدل و الاحسان» کنم و استقلال و عدالت قضایی ام با دستگیری متهم بدون دلیل مخدوش شد، رونوشتی از پرونده را به دادسرای انتظامی قضات ارسال تا به تخلفات بنده رسیدگی کنند. همچنین تقاضا دارم رونوشتی جهت اعلام جرم و تخلفات ضابطین به مراجع نظارتی خود ارسال شود و مقدمات رفتن اینجانب به بازداشتگاه پلیس آگاهی را فراهم نمایید تا به مدت ۲۴ ساعت در آنجا باشم تا شرایط بازداشتگاه را درک و منبعد در صدور دستوراتم دقت بیشتری کنم.»
دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ با توجه به تبعات حکم صادره خود تصریح کرده است: «با توجه به اینکه متهمین اعلام کردند که کارگر هستند و نتوانسته اند حقوق بگیرند، متهمین را به دفتر معاونت دعوت نمایید و یک روز از حقوق ماه آینده بنده به آنها داده تا خسارت وارده جبران شود.
روزنامه کیهان

مقایسه وضعیّت عملکرد دو ریاست قوّه قضائیه در10 سال گذشته، گواهی روشن بر حکمت وجوب عدالت بر قضات و کارگزاران قضایی هست. در سایه عدالت هست که جرم و مجرم در جایگاه معیّن قرار گرفته و تعدّی به حقوق دیگران بدون استثناپذیری در جرم و مجرم اعمال می گردد. 
امنیّت و آرامش در جامعه و مردم از آثارعینی وجود عدالت قضایی در قوّه قضائیه می باشد. 

                                              

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی