کد خبر : 257811

عوامل بازدارنده از ارثیه پدری انگاشتن بیت المال و پرهیز از درآمد نامشروع چیست؟

چه عوامل اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و اقتصادی موجب پیدایش و تثبیت ارثیه پدری انگاشتن بیت المال در سه دهه اخیر در نظام جمهوری اسلامی شد؟

در سه  دهه  گذشته تا حال از این  نوع  مسئول، چند  نفر داشتیم  و داریم؟

چه عوامل  اجتماعی  و سیاسی و اخلاقی  و اقتصادی  موجب  پیدایش  و تثبیت ارثیه  پدری انگاشتن  بیت المال  در  سه  دهه  اخیر در نظام  جمهوری اسلامی  شد؟

مصداق عملی مراقبت  از بیت المال  در  سیره  شهداء 

 

                                                                  

 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی