کد خبر : 257756

منشاء اصلی افزایش اختلافات و معضلات خانوادگی در دو دهه اخیر چیست؟

بسیاری از معضلات خانوادگی با افزایش بی رویه اشتغال خانم ها در محیط مختلط به ویژه بخش خصوصی و ارتباط بیش از حدّ زن و مرد در محیط کار و فضای مجازی بدون توجه به آثار غیرقابل جبران در زندگی هر دو می باشد.

بسیاری از معضلات خانوادگی با افزایش بی رویّه  اشتغال خانم ها در محیط  مختلط  به ویژه  در بخش  خصوصی  ناشی از  ارتباط  بیش  از حدّ  زن و مرد و برخی موارد ارتباط  ناسالم  در محیط  کار  و فضای  مجازی  بدون  توجّه  به  آثار غیرقابل  جبران  در زندگی  هر دو می باشد.

در این میان، عامل اصلی و تعیین کننده  در شکل گیری  ارتباط   ناسالم  و تبدیل  ارتباط  شغلی و... به  ارتباط  شخصی و  عاطفی  گناه آلود، میزان  حجاب  درونی  زن مرد  و حجاب  زن هست.

حجاب  یکی  از موانع  اصلی و بی بدیل  شکل گیری  و تداوم  ارتباط  ناسالم  نامحرم  و مؤثرترین عامل  در ایجاد  محدودیّت  در برخورد  و صحبت  و نگاه  و...  با  نامحرم  هست.
همه  احکام  شرعی اسلام  حکمتی  دارد  و برخی  بعد  از خسارت  غیرقابل  جبران  می فهمند. 

 

                                                                                                                             


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی