کد خبر : 256561

عامل اصلی در دستیابی به آسایش در کلام علی علیه السلام

راه مسدودی شیطان و ناامیدی از رحمت خدا، رضایت به وضعیت موجود و تلاش معقول در ارتقاء وضعیت از بد به خوب و خوب تر هست.

عامل اصلی در ایجاد آرامش در زندگی، رضایت به مشیّت الهی هست. اگر با تلاش های لازم مشکلات رفع نشد، راضی به رضایت خدا آرام بخش زندگی بوده و امکان تصمیم گیری منطقی و معقول و تلاش در امور زندگی را فراهم می کند.

باید نوع مشکلات را در نظر بگیریم برخی را خود ایجاد کردیم و برخی را خدا جهت امتحان و ارتقاء درجه و مصلحت الهی. برخی را که خود ایجاد کردیم می توان با تغییر روش و تلاش در قدم برداشتن در محدوده های قوانین الهی اصلاح نمود.
در هر صورت، رضایت عامل اصلی در آسایش زندگی هست و نارضایتی مولود بسیاری گناهان و ناامیدی از رحمت خداست. 
راه مسدودی شیطان و ناامیدی از رحمت خدا، رضایت به وضعیت موجود و تلاش معقول در ارتقاء وضعیت از بد به خوب و خوب تر هست.

 

                                                                                                                                  

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی