کد خبر : 256560

سه ویژگی اصلاح بندگان در کلام حضرت علی علیه السلام

زبان پرگو محل ارتکاب اشتباه ها و آزردن دیگران و گناهان زیادی هست.

سه ویژگی کم خوری و کم گویی و کم خوابی در تزکیه نفس و اصلاح روح و جسم و افزایش مقاومت در برابر انواع هوسها بسیار مؤثر هست، چنانکه پرخوری و پرخوابی و به ویژه پرگویی منشاء بسیاری بیماری های جسمی و روانی هست، که با اندکی زحمت و تلاش فرد  قابل رفع هستند.

زبان پرگو محل ارتکاب اشتباه ها و آزردن دیگران و گناهان زیادی هست.

 از این سه سلاح در اختیار همگان، در تربیت خود استفاده کنیم.

 

                                                                                                              

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی