کد خبر : 256308

حجاب زن اسلحه قوی و مؤثر دشمن در جنگ نرم

حجاب پرچم اسلام و نماد ملی ایرانیان همیشه پیروز میدان های نبرد جنگ سخت و نرم بوده و هست.

حجاب  زن یکی از عوامل اصلی و دارای نقش تعیین کننده و ارتباط مستقیم با میزان فساد اخلاقی و انحرافات جنسی در جامعه هست.

هرچه پوشش بانوان بیشتر باشد، حیاء و عفت و پاکدامنی و چشم پاکی و خویشتن داری و روابط سالم بین زن و مرد در اجتماع بیشتر خواهد بود، و در صورت پوشش کمتر و برهنگی و خودنمایی و تلاش به جذب جنس مخالف و ارتباط ناسالم و آلوده حتی در محیط کار افزایش خواهد داشت.
این نقش در همه جوامع با هر مسلک و اعتقادی یکسان بوده و به یک نتیجه می رسد.
در جوامع مسلمان، دشمنان اسلام پوشش بانوان را حربه ای در جنگ نرم بکار برده و از راه ترویج بی حجابی و بدحجابی سعی در کاهش حیاء و تزلزل و کاهش ایمان مذهبی در جامعه و التذاذ خیابانی و کاهش ازدواج دائم و بروز انحرافات و جرائم اخلاقی با منشاء مسائل جنسی داشته  و دارند.
در واقع حجاب زن، اهرم قدرتمند در سالم یا ناسالم شدن جوامع در دست مستکبران بوده که با ترویج فساد جنگاوران را خنثی و سرزمین ها را تصاحب کرده و می کنند.
مراقب حجاب ناموس خدا باشیم. 

زن ناموس خداست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

حجاب پرچم اسلام و نماد ملی ایرانیان همیشه پیروز میدان های نبرد جنگ سخت و نرم بوده و هست. 
مبادا پرچم از دست زنان مسلمان ایرانی دست دشمنان اسلام بیفتد.
این پرچم همان چادری هست که  بر سر دختر پیامبر خدا و همسر علی مرتضی پشت در سوخت ولی از سر فاطمه زهرا نیافتاد، تا به همه مسلمانان یاد دهد، در هر شرائطی دشمن را از بی حجابی و بدحجابی مأیوس کنیم. 

 

                                                                            

 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی