کد خبر : 256336

حکمت خدا در الزام زن به پوشش بیشتر چیست؟

لباس زن در اجتماع یکی از موارد خطرآفرین و مشکل ساز برای زن و مرد و کلّ جامعه هست، بنابراین، خداوند حکیم و علیم در لباس زن محدودیّت ایجاد نموده تا زیبایی جسم زن، نمایشگاه خیابانی ایجاد نکند.

وقتی همه انسانها خالقی دارند، خالق حقّ دارد، برای مخلوق خود دستورالعمل و الزام هایی در پیشگیری از خطرات احتمالی مخلوق خود ایجاد کند. 

لباس زن در اجتماع یکی از موارد خطرآفرین و مشکل ساز برای زن و مرد و کلّ جامعه هست، بنابراین، خداوند حکیم  وعلیم در لباس زن محدودیّت ایجاد نموده تا زیبایی جسم زن، نمایشگاه خیابانی ایجاد نکند. 

حجاب پاسخ معقول به غیرت فطری مرد و حس خودنمایی فطری زن هست. 

عقل سلیم هم همین تدبیر را می پذیرد. 

 

                                                                   

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی