کد خبر : 253551

اصل دیدن امام زمان هست یا نزدیک شدن با عمل صالح؟

هر گناه کوچک و بزرگی ما را از امام زمان مان دور و امام را دلگیر می کند.
اصل دیدن امام نیست، پاکسازی عمل و پرونده خالی از گناه می طلبد تا دیدار حجت خدا ممکن شود.
هر گناه کوچک و بزرگی ما را از امام زمان مان دور و امام را دلگیر می کند.
مبادا مایه شرمندگی امام زمان در محضر رسول خدا صلی الله علیه واله شویم.
هر هفته اعمال ما به محضر پیامبر و مهدی زهرا ارائه می شود. 
تا زنده ایم، نامه اعمال مان را خود محاسبه و پاکسازی کنیم. پاکسازی در سرای آخرت خیلی سخت و دردناک و موجب حسرت دائمی هست.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی