کد خبر : 253536

در کدام صف هستیم؟

آیا هر روز در حال امتحان نیستیم که کدام صف را انتخاب می کنیم؟

ما کجائیم؟

در کدام صف قرار داریم؟

آیا حسین زمان مان هم شب و روز با امّت خود حرف نمی زند؟ آیا صدای هل من ناصر ینصرنی امام زمان قابل شنیدن نیست؟

آیا ما مخاطب حسین زمان مان نیستیم؟

آیا هر روز در حال امتحان نیستیم که کدام صف را انتخاب می کنیم؟

چقدر برای نزدیک شدن به حسین زمان، خود را آماده کردیم؟


                                                             


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی