کد خبر : 204446

میزان پوشش زن ملاک تعیین ارزش و پاکدامنی

میزان و شکل پوشش زن ملاک اصلی در تشخیص میزان عفت و پاکدامنی و سلامتی روابط وی با مردان بیگانه در محل کار و تحصیل و خیابان ها و روابط فامیلی و ... و نیز روش مؤثری در میزان سلامتی اعتقادی و فکری و روحی و آرامش روانی زن می باشد. بدحجابی و بی حجابی به دلیل تلاش مداوم بر خودنمایی و جلوه گری و مسابقه با همجنسان خود در جلب نظر نامحرم، صرفنظر از هزینه های گزاف مالی، خودبخود ناآرامی و اضطراب دائمی در بکارگیری ترفندهای متعدد در تحریک و جلب نظر و ایجاد وابستگی شده ولی همواره با ابراز علاقه موقت و کلامی جنس مذکر با منشاء اطفاء غرایز جنسی بدون عشق واقعی و عواطف صادقانه انسانی مواجه می شود.
میزان و شکل پوشش زن ملاک اصلی در تشخیص میزان عفت و پاکدامنی و سلامتی روابط وی با مردان بیگانه در محل کار و تحصیل و خیابان ها و روابط فامیلی و ... و نیز روش مؤثری در میزان سلامتی اعتقادی و فکری و روحی و آرامش روانی زن می باشد. 
بدحجابی و بی حجابی به دلیل تلاش مداوم بر خودنمایی و جلوه گری و مسابقه با همجنسان خود در جلب نظر نامحرم، صرفنظر از هزینه های گزاف مالی، خودبخود ناآرامی و اضطراب دائمی در بکارگیری ترفندهای متعدد در تحریک و جلب نظر و ایجاد وابستگی شده ولی همواره  با ابراز علاقه موقت و کلامی جنس مذکر با منشاء اطفاء غرایز جنسی بدون عشق واقعی و عواطف صادقانه انسانی مواجه می شود.  
شکل گیری موارد اندکی ازدواج از طریق فوق، دوام نداشته و همواره شک و عدم اطمینان و امکان خیانت طرفین به یکدیگر موضوع اصلی این نوع زندگی ها بوده، و بدون عشق واقعی سرانجام آن طلاق بوده و خواهد بود. ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی