کد خبر : 93504

راهبرد کاهش فاصله علوم قدیم و جدید در درمان بیماری

باسرعت پیشرفت های علمی ایران وجهان در علوم پزشکی واختراع وابداع روش ها وتکنیک های جدیددرمان بازنگری درمقررات مجوزطبابت ضروریست.
راهبرد کاهش فاصله علوم قدیم و جدید در درمان بیماری با توجه به سرعت پیشرفت های علمی ایران و جهان در علوم پزشکی و اختراع و ابداع روش ها و تکنیک های جدید در درمان بیماری ها، لزوم بازنگری در مقررات صدور مجوز طبابت پزشکان عمومی و متخصص و مشروط نمودن تمدید پروانه به ارائه نتایج پژوهش در یافته ای جدید در رشته خود و در صورت لزوم مشروط شدن مدرک تحصیلی پزشکی تا 15 سال به شرکت در آموزش مجازی و آزمون علمی یافته های جدید از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دلیل تفاوت فاحش تحصیلات قدیم و جدید در درمان بیماری و وجود فاصله ای در حدّ مرگ و زندگی بیماران نیاز مبرم می باشد. متأسفانه با صدور مدرک تحصیلی، مجوز طبابت صادر و توان معالجه بیماری پزشکان و احاطه به یافته های جدید علمی و بروز بودن اطلاعات پزشکی ملاک صدور مجوز طبابت قرار نمی گیرد. از جمله در رشته ارولوژی درعلوم جدید، سنگ کلیه بالای 7 میلیمتر در حالب خطر جانی داشته و با عمل جراحی بسته ltul خروج سنگ اورژانسی بوده و موفقیت عمل بالای 90% هست، در حالی که، پزشکان قدیم توجهی به این مهم نداشته و صرفا به دارو درمانی مداوم طولانی بدون توجه به بهبودی سریع پرداخته که با تغییر پزشک معالج بیمار و تحصیل کردگان جدید، بیمار در وضعیت بحرانی با خطر جانی قرار می گیرد و چاره ای جز تن دادن به عمل جراحی نمی یابد، در حالی که اندازه سنگ در اولین مراجعه بیماربه پزشک 2 میلیمتر بوده و علیرغم دارو درمانی اندازه سنگ افزایش و محل سنگ در حالب قرار گرفته و عکس سونوگرافی و رادیولوژی نیز نشان داده است؛ فقط نوع تشخیص پزشک در کمتر از یک سال سنگ 2میلیمتری را به 9 میلیمتر رسانده است.
 این وضعیّت نشانگر عدم نظارت کیفی وزارت علوم و وزارت بهداشت به متون درسی رشته های پزشکی و میزان و نوع تأثیر ماحصل این دروس در معالجه بیماری جهت جایگرینی مداوم آخرین یافته های علمی در برنامه ریزی درسی رشته های پزشکی می باشد
.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی