کد خبر : 74798

انقلاب اسلامی ایران تحقق قیام خالصانه برای خدا درامام خمینی (ره)

امام خمینی جز خدا کسی را نمی دید؛جز از خدا از احدی هراسی نداشت؛ و جز برای خدا هیچ حرکتی انجام نداد؛این شد که به عالم ومجتهدی عادل وعارفی بی بدیل تبدیل شد که درعین حال سیاستمداری زیرک بود وهمه سردمداران سیاست پیشه جهان را به تنهایی به چالش کشید ویک تنه تا روز قیامت؛الگویی در شکست دادن و رسوایی دشمنان اسلام و مظلومان جهان گردید.

                                                                             


"قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى..."   سوره سبأ آیه 46 
بگو" من شما را فقط به یک حقیقت اندرز می دهم [ و آن ]این که دو دو و یک یک براى خدا قیام کنید؛..."

در این آیه خمیرمایه هر انقلاب و حرکتی در دیدگاه توحیدی؛ قیام فقط برای خدا عنوان شده؛ وتعداد نفرات تعیین کننده در حرکت انقلابی محسوب نشده؛ بلکه رمزموفقیت فقط انگیزه و قصد الهی است که خداوند حکیم دراین آیه به عنوان حقیقت بیان می کند.از سوی دیگر؛ این آیه وقتی در کنار آیات امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد؛ گستره وعمق ومصادیق وحداقل تعداد آمران به معروف و ناهیان از منکر در قیام برای اجرای دستورالهی مشخص و به عنوان دستورالعمل اجرایی وظایف آنان را نیز روشن می سازد.

آنچه انقلاب ایران را تحقق بخشید؛اجرای همین آیه توسط امام خمینی (ره) بود؛ که به تنهایی پای وظیفه الهی خود ایستاد وبه تنهایی امر به معروف و نهی از منکر کرد؛ تا این که یک نفر انقلابی تبدیل به یک ملت انقلابی گردید.لذا؛ انقلاب ایران درقرن بیستم و غیبت امام معصوم؛ الگویی برای بشریت در جهان؛ و مسلمانان گردید تا با استفاده از همین رمز که خدا در قرآن بیان فرموده؛مظلومان جهان و مسلمانان؛ خود را از یوغ بندگی استعمار واستثمارواستکبارو...؛ معاندان ومشرکان قرن بیستم نجات داده و فقط بندگی خدا نمایند.

امام خمینی جز خدا کسی را نمی دید؛جز از خدا از احدی هراسی نداشت؛ و جز برای خدا هیچ حرکتی انجام نداد؛این شد که به عالم ومجتهدی عادل وعارفی بی بدیل تبدیل شد که درعین حال سیاستمداری زیرک بود وهمه سردمداران سیاست پیشه جهان را به تنهایی به چالش کشید ویک تنه تا روز قیامت؛الگویی در شکست دادن و رسوایی دشمنان اسلام و مظلومان جهان گردید.

حال؛ ملت ایران؛ میراث دار معمار کبیر انقلاب است؛ تا با همان عزم؛ پرچم نهضت خمینی را به صاحب اصلی آن بقیة الله الاعظم عجّ الله فرجه تحویل دهد، بنابراین؛ وظیفه همگان به ویژه مسئولین نظام جمهوری اسلامی اجرای همین رمز به عنوان سرلوحه تمام امور کشور؛وهمچون امام خمینی پرهیز ازهرگونه حزب گرایی و سیاست بازی وعافیت خواهی و قدرت طلبی ونفاق وچندچهره ومقام پرستی؛نمودعینی قیام برای خدا خواهد بود.  

امام خمینی با انواع فساد جنگید و پیروز شد؛ حال که کشور در اختیار ملت ایران است؛ چرا مبارزه با انواع فساد در دو دهه گذشته از سوی مسئولین مسکوت مانده و فساد اداری و اقتصادی و اخلاقی و...سیر صعودی پیدا کرده است؟!

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی