کد خبر : 266155

واقعیّت لیست های انتخاباتی احزاب با اعضای انگشت شمار

☘️روند معمول این است که سران احزاب و جریانات سیاسی و شخصیّت های سیاسی تعدادی افراد همفکر با خود که عضو مجموعه آنها هستند، و شرائط حداقلی قانونی ورود به مجلس را دارند، و اهل دور زدن و... رؤسای خود نیستند، در قالب لیست انتخاباتی تنظیم و هزینه تبلیغات آنها را می پردازند.

                                                 


از دوره ششم مجلس شورای که اکثریّت را اعضای جریان اصلاحات تشکیل می دادند، پدیده نوظهور اشتغال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به اموری غیر از وظایف قانونی نمایندگی شروع شد و در دوره های بعد نمودهای متعددی یافت که از دوره هشتم خوابیدن در صحن علنی مجلس مصادیق متعدّد و مستمر یافته است!!
🌴علت خواب راحت در منصبی که روی خون شهدای انقلاب اسلامی از15 خرداد سال 42 13 تاکنون شناور بوده است، چیست؟
🌾پدیده اجتماعی ارائه از سوی احزاب و شخصیّت های سیاسی و... از دوره های اوّل انقلاب اسلامی در زمان امام خمینی به دلیل کمک به مردم در انتخاب اصلح شکل گرفت، در دوره های اوّل همچون وضعیّت فعلی هدف اصلی برخی لیست دهندگان انتخاب اصلح بدون قصد در اختیار گرفتن و نماینده ها بود، ولی از دوره ششم تاکنون، این پدیده اجتماعی، رنگ سیاسی و طلبی و... به خود گرفته و در تقسیم کرسی های مجلس از سوی شخصیّت ها و جریانات و احزاب سیاسی نقش آفرینی می نماید تا فرمان تعداد بیشتری از نمایندگان را در اختیار داشته و از این طریق قدرت قانونی و... را در اختیار خود گیرند.
☘️روند معمول این است که سران احزاب و جریانات سیاسی و شخصیّت های سیاسی تعدادی افراد همفکر با خود که عضو مجموعه آنها هستند، و شرائط حداقلی قانونی ورود به مجلس را دارند، و اهل دور زدن و... رؤسای خود نیستند، در قالب لیست انتخاباتی تنظیم و هزینه تبلیغات آنها را می پردازند.
🍃از بین این افراد یک نفر به عنوان سر لیست که توان بیشتر از بقیه در سخنرانی و استدلال حتّی خلاف واقع و بدون منطق و دلیل شرعی و...، و نیز حضور مؤثر در جنگ قدرت و ثروت و زور و... دارند، برای مبارزه با رقبای آنها در مجلس و سطح کشور انتخاب می کنند تا طبق دستور رؤسای حزب و... خود عمل نمایند و فرمان باقی لیست نیز در اختیار سرلیست قرار دارد تا در ردّ و تأئید طرح ها و لوایح و استیضاح یا عدم استیضاح و سوال از رئیس جمهور و وزیر و... خلاصه در هر جا رأی دادن لازم شد، حضور داشته و طبق نظر سرلیست رأی دهند، لذا مسئولیّتی غیر از این به عهده نداشته و اجازه مصاحبه هم ندارند و بی سرو صدا سالها و چندین دوره در مجلس رفت و آمد می کنند.
به همین دلیل، فارغ البال تأخیر وغیبت های مکرر دارند، یا در صحن علنی می خوابند، چون از شدّت بیکاری خسته شده و مجبور به استراحت می شوند.
🌿تمام فعالیّت های نمایندگی غیر از وظیفه قانونگذاری و نظارت به عهده سرلیست گذاشته شده که مصاحبه هم می کند و برای حفظ خون شهداء و حقوق مردم و خدمت به انقلاب و ... فقط از کرسی های مجلس نه در روستاها و کنار مردم و بدون منصب، از گریه و داد زدن و تشکیل انواع فراکسیون و جلسه و تغییر و گشتن در کمیسیون های تخصصی و ... کم نمی گذارند.
🍁برخی نیز قبل از برای اعلام حضور خود در مجلس و اثبات تلاش بی وقفه در نظارت و قانونگذاری اقدام به سوال از وزیری با عملکرد مثبت می کنند تا رأی بیاورد، ولی با شوک در مردم و رسانه ها همه متوجّه سوال کننده شوند که چرا این وزیر؟!!!
🌱سوال از وزیر بهداشت/مجلس از پاسخ های قاضی زاده هاشمی قانع شد!!!!
🍂نتیجه این وضع، زمین ماندن وظیفه و در امور کشور و تصویب قانون حقوق مادام العمر مجلسیان و ... و برجام شده است! حقوق از المال را کسانی دیگر می گیرند و به لحاظ شرعی انجام وظیفه نظارت برعهده نگارنده و امثال ما!!
🌾بنابراین، برای شکل گیری مجلس بدون فرمان، از داخل و خارج مجلس و حذف وضعیّت مذکور و ایجاد بستر قانونی نظارت و قانونگذاری دو وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هیچ یک از افراد لیست های انتخاباتی رأی نداده و نامزدهای کاملا و رأی دهیم.
🌷قطعا مردم ایران و عدم تمایل به فعالیّت احزاب سیاسی و سیاسی کردن همه امور کشور، نامزدها ویژگی اصلی خود را مستقل عنوان خواهند نمود، لذا، بررسی سوابق عملکرد نامزدها حداقل در 20 سال گذشته امری ضروری و نیاز مبرم در شکل گیری مجلسی بدون جنگ قدرت و استراحت و... در شأن مردم فهیم و بزرگ ایران است.

با  

نماینده اصلح متدیّن و انقلابی

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی