کد خبر : 266150

فاطمه زهرا خیر کثیر دو عالم

فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن هست که دوازده معصوم و جانشین خدا مطیع امر اویند.
🌹خداوند حکیم فاطمه زهراء سلام الله علیها را در قرآن خیر کثیر خوانده است.
🌷چه افتخاری بهتر از این بر زنان که عالم بشریّت یک زن هست.
یازده نور خدا یکی از مصادیق خیر کثیریست که خالق حکیم به حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت فرموده است.

                                                       

پیامبر اسلام و فاطمه زهرا حبیبه خدا و فرزندان او علت خلقت عالم امکان و شفیع روز جزاست.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک هست که دوازده معصوم و جانشین خدا مطیع امر اویند.


                                         

فاطمه زهرا گرهگشای دو عالم
🌹دوست داشتن حضرت زهرا سلام الله علیها صرفا به برپایی جشن نیست، بلکه انجام آنچه موجب شادی و سرور آن حضرت هست.
🍃تأسی به حضرت زهرا سلام الله علیها در رعایت یکی از راههای شاد کردن حضرت زهراست، که در دفاع از اسلام و ولایت درس های زیادی به بشریّت داد.
🌹هر روز برای شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها کاری انجام دهیم.
🌴اولین با حضرت زهرا در روز ولادت اولین به دختر پیامبر ترک گناه و انجام واجبات
🌺ما شروع کنیم قطعا یاری مان می کند. او خیر کثیر و شافع قیامت هست. 
🍃او خداست و عزیر و یاور علی مرتضی

                            
 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی