کد خبر : 263047

نماز شهداء

این برادر روی سجاده ای نشسته بود. قرآن و مهرش روی سجاده و هر دو دستش شدیدا مجروح بود.
یکی از بازترین خصوصیات شهید علی صیاد شیرازی نماز اوّل وقت او بود. خودش بارها گفته بود: "ارتباط من با اسلام، از همان نمازی بود که در کانون خانواده به آن تشویق شدم."
حتّی در امریکا هم او را به نماز و مذهبی بودن می شناختند. 
می گفت:" چطور من آدمیزاد کوچک و ضعیف، دستور که می دهم به دقّت اجرامی شود،ولی خدای متعال که خالق ماست،این قدرنسبت به او بی اعتنا هستیم و سهل انگاری می کنیم؟"1
صبح روز بعد عملیّات که برای انتقال شهداء و بقیه مجروحان به منطقه رفتیم، با یک صحنه عجیب رو به رو شدم. در بین شهداء، برادری بود که شب قبل مجروح شده بود. 
این برادر روی سجاده ای نشسته بود. قرآن و مهرش روی سجاده و هر دو دستش شدیدا مجروح بود. 
از خود پرسیدم اینها با این وضع نماز شب شان را ترک نکردند، ما کجای راه هستیم؟2یکی از بازترین خصوصیات شهید علی صیاد شیرازی نماز اوّل وقت


`
پانوشت:
1- نماز شب شهیدان از شهدا چه خبر 1 ص 88 
2- نماز شب شهیدان، مجموعه از شهدا چه خبر 2 ص 31 


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی