کد خبر : 207658

چرا نامزد مورد تأئید شورای نگهبان مورد تأئید دشمنان اسلام هم هست؟

چرا نامزد مورد تأئید شورای نگهبان مورد تأئید دشمنان اسلام هم هست؟ چرا بی بی سی فارسی از روحانی و جهانگیری حمایت می کند؟ این دو کدام یک از مشکلات دشمنان اسلام را رفع کرده یا خواهند کرد؟
                                                     

چرا نامزد مورد تأئید شورای نگهبان مورد تأئید دشمنان اسلام هم هست؟
آیا چهار سال و سوابق قبلی وی مشخص نبود؟
 آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟
چرا بی بی سی فارسی از روحانی و جهانگیری حمایت می کند؟
این دو کدام یک از مشکلات دشمنان اسلام و ایران را رفع کرده یا خواهند کرد؟
نقش این دو در عملیات دشمنان اسلام در ایران چیست که همه جانبه حمایت می شوند؟
این دو چه خوش خدمتی به دشمنان اسلام کرده اند و خواهند کرد؟
آیا تأئید شورای نگهبان با استدلال زورگویی و تهدید نامزد فاقد صلاحیت های شرعی و قانونی مصوّب در قانون اساسی و صلاحیّت های تخصصی و عمومی با گشودن مسیر دسترسی به ارکان نظام جمهوری اسلامی با توسّل به زور و تهدید مسیر و علی الاسلام و السلام را نیز باز ننمود؟!
چرا ...؟

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی