کد خبر : 206434

بودجه پژوهشی در ختیار دانش آموخته راکفلر

قره یاضی در دانشگاه لوس بانوس - متعلق به راکفلر - درخصوص دستکاری ژنتیک آموزش دیده و هم اکنون در مناصب گوناگونی در دولت و نیز در شرکتهای متعدد تجاری، مشغول به فعالیت است.

منشاء افزایش انواع بیماری با سیر صعودی در کشور چیست؟


اصرار «دانش آموخته راکفلر» بر سرطان زایی محصولات ارگانیک

شناسه خبر: 1380730 سرویس: اقتصادی
تراریخته قره یاضی کنت کویین

بهزاد قره یاضی ــ دانش آموخته راکفلر و مسئول بودجه پژوهشی کل کشور در دولت یازدهم ــ در اظهارنظری جالب، بر سرطانزا بودن محصولات سالم و ارگانیک تأکید دارد و محصولات تراریخته را سالم می داند.عکس خبر، تصویر او و مأمور ارشد امنیتی امریکایی، کنت کوئین است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیش از این بهزاد قره یاضی در اظهارنظری محصولات تراریخته را سالم دانسته و درخصوص سرطان زا بودن محصولات سالم و ارگانیک گفته بود: «نتایج مقالات متعددی نشان می دهد که احتمال سرطان زا بودن آفلاتوکسین موجود در محصولات ارگانیک بیشتر از سرطان زایی محصولات غیرارگانیک است.»

این اظهارنظر در حالی است که قره یاضی در دانشگاه لوس بانوس - متعلق به راکفلر - درخصوص دستکاری ژنتیک آموزش دیده و هم اکنون در مناصب گوناگونی در دولت و نیز در شرکتهای متعدد تجاری، مشغول به فعالیت است.

ریاست امور تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی (با حکم محمدباقر نوبخت)، عضویت در کمیته تراریخته وزارت جهادکشاورزی (با حکم محمود حجتی) و مسئولیت در ستاد توسعه زیست فناوری (ذیل معاونت علمی و فناوری) از مهمترین حوزه های فعالیت اوست.

وی اخیراً در فضای مجازی این ایده را به صورت گسترده دنبال می کند که محصولات تراریخته را سالم، و محصولات ارگانیک را سرطانزا معرفی کند!

گفتنی است در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس، و پس از تکرار این ادعاها در صحن توسط قره یاضی، محمد دهقان، نماینده حقوقدان مجلس از فعالیتهای تجاری و کمپانیهای وی پرده برداشت و با اشاره به این دانش آموخته راکفلر گفت: من تعجب کردم نماینده دولت که در چندین شرکت خصوصی هم فعالیت می کند می گوید نه هیچی نیست؛ چرا هیچی نیست؟ بیا اسنادش را ببینیم. تراریخته را 38 کشور ممنوع و 67 کشور برچسب گذاری کرده اند.

عکس تیتر، قره یاضی را در کنار کنت کوئین - عضو شورای امنیت ملی امریکا و مقام ارشد راکفلر - نشان می دهد.

مهلت سه ماهه مجلس به وزیر جهاد کشاورزی برای تولید محصولات ارگانیک

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1391/10/03/6888/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی