کد خبر : 266091

دوم اسفند روز استقلال سیاسی و فکری مجلس شورای اسلامی بعد از 12 سال حکمر انی جریان اصلاحات متصل به دشمن

روز نه گفتن به همه تبعیض ها و تبدیل جامعه انقلابی به فقیر و غنی و خواص و عوام و استثناپذیری جرم و مجرم و تفاوت جایگاه مدیریّت کلان و مردم عادی برخلاف اسلام

                                             

روز 2 اسفند سال 98 روز برچیدن بساط جنگ قدرت و ثروت و مقام و بازی های حزبی و گروهی در چپاول مردم و منابع کشوربا عناوین مختلف اصلاحاتی و اصولگرا و انواع جبهه و خط مدّعی پیروی امام و رهبری 
روز نه گفتن به احزاب سیاسی که جز قدرت و ثروت ومقام و خدمت فقط در پست ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و ... عملکردی نداشته و در طول تاریخ ایران تاکنون، کنار مردم نبوده، و مردم را در حدّ کلام و ابزار و نردبان ترقّی خود قبول داشته اند.
روز نه گفتن به سیاسی کاری ها و ویژه خواری ها و فساد و دروغ علنی 
روز نه گفتن به استفاده ابزاری از دین و مردم 
روز نه گفتن به اسلام امریکایی و انگلیسی 
روز نه گفتن به توهین کنندگان به درک و شعور مردم فهیم و تیزبین مردم ایران
روز له کردن توطئه های دشمنان داخلی و خارجی اسلام و ایران
روز نه گفتن به اشرافی گری و ثروت اندوزی و حقوق های نجومی از بیت المال و حقّ مردم
روز نه گفتن به همراهی با دشمنان قسم خورده اسلام و ایران در براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران
روز نه گفتن به عضویّت و فعالیّت در جریان اصلاحات و حزب نانوشته زیر 3 نفربه عنوان ملاک اصلی انتخاب و انتصاب ها در مدیریّت های خرد و کلان 
روز نه گفتن به همه تبعیض ها و تبدیل جامعه انقلابی به فقیر و غنی و خواص و عوام و استثناپذیری جرم و مجرم و تفاوت جایگاه مدیریّت کلان و مردم عادی برخلاف اسلام
روز نه گفتن به هرگونه خفقان و بستن زبان ها و شکستن قلم های نیروهای ارزشی و انقلابی 
روز 2 اسفند سال 98 روز انتخاب استقلال سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و پذیرش مجدد اجرای احکام اسلام و قانون و بیعت با ولیّ فقیه
روز دوم اسفند روز خونخواهی سردار شهید سپهبد سلیمانی و انتقام سخت از دشمنان اسلام و انقلاب

                                                                

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی