کد خبر : 265168

نامه سرگشاده محضر مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه آیت الله رئیسی

متأسفانه نهادهای ذیربط ازانجام این مهم علیرغم درخواست نیروی هوافضای سپاه امتناع نموده وپس ازحمله، تنها مقصرحادثه، سپاه معرّفی و توبیخ به تیغ زبان وقلم های زهرآگین خودی و بیگانه، درزمین دشمن بازی و سپاه و فرماندهان شجاع و دلاور از جهت اخلاقی سر بریده می شوند، درحالی که طبق مقررات نظامی هیچ هواپیمای غیرنظامی در منطقه و وضعیّت نظامی نباید پرواز می کرد که دچار اشتباه تشخیص خودی و بیگانه شود.

 سر بریدن سپاه در جنگ نرم دشمن توسط خودی ها

                                             

                                                         بسم الله الرحمن الرحیم
نامه سرگشاده حضور محترم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دام عزّه 
حضور محترم ریاست قوّه قضائّیه آیت الله رئیسی 
با سلام و ادای احترام
اینجانب منصوره وطنی محقّق و نویسنده و کارشناس مذهبی و سربازجبهه جنگ نرم درفضای مجازی و حقیقی، با تبریک و تسلیت شهادت سربازبی بدیل ودلیرایران وجهان، سپهبد قاسم سلیمانی، درخصوص حادثه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی منجربه فوت همه مسافران، جهت پایان دادن به جنگ نرم دشمن در کشوربا قضاوت غیرعادلانه وغرض ورزی حزب بازان کینه توزاز اقدامات سپاه در مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و تلاش وافر رسانه ای و مدیریّتی در مسکوت نمودن نقش دولت وسازمان هواپیمایی کشوردر حادثه مذکور، تقاضای اجرای عدالت قضایی دراحقاق حقّ جانباختگان و خانواده های داغداروروشنگری مردم ایران را داشته و جهت پایان دادن به سر بریدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بین برخی مسئولین در مدیریّت کلان کشور و برخی رسانه های داخلی و خارجی با مدیریّت مسبّبین اصلی حادثه مذکور، توّجه به موارد ذیل به عنوان علّت و زمینه وقوع جرم و اقدام قانونی در مجازات مرتکبین درکلیه مراجع ذیربط را خواستارمی باشم:
1- بررسی دقیق علل مسکوت گذاشتن تعمّدی عدم انجام وظایف قانونی ازسوی ریاست شورای عالی امنیّت ملی رئیس جمهور و نیز سازمان هواپیمایی کشورو کلیه عوامل مرتبط با صدور مجوّز پرواز هواپیماها در مواقع خاص
2- حادثه سقوط هواپیما درنخستین ساعات صبح چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸ ساعاتی پس ازحمله برق آسای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو پایگاه اصلی امریکای جنایتکاردرعراق درپاسخی کوبنده به ترورفجیع سردارسپهبد قاسم سلیمانی اتفاق افتاده است، که اصل اولیّه امنیّتی درمقابله با هرگونه حملات هوایی محتمل دشمن با تهدیدهای مکرر ترامپ، توقّف کلیه پروازهای غیرنظامی درآسمان ایران را الزامی و حیاتی می نماید، ولی متأسفانه نهادهای ذیربط ازانجام این مهم علیرغم درخواست نیروی هوافضای سپاه امتناع نموده وپس ازحمله، تنها مقصرحادثه، سپاه معرّفی و توبیخ به تیغ زبان وقلم های زهرآگین خودی و بیگانه، درزمین دشمن بازی و سپاه و فرماندهان شجاع و دلاور و فداکار و رشید سر بریده می شوند، درحالی که طبق مقررات امنیّتی و نظامی، هیچ هواپیمای غیرنظامی در منطقه و وضعیّت نظامی نباید پرواز می کرد که دچار اشتباه تشخیص خودی و بیگانه شود، هرچند طبق اظهارنظر تعدادی متخصصان امر، حمله الکترونیکی و تغییر اطلاعات از سوی امریکا بسیار محتمل و خطای دید نیزخطای انسانی نبوده ونیروی هوافضای سپاه براساس اطلاعات دستگاه های در اختیار درچند ثانیه بین بد و بدتر برای حفظ جان عدّه کثیری، وضعیّت بد را انتخاب نمودند. امریکا در امور نظامی ازایران بسیارضعیف و بی دفاع هست، ولی از سایر کشورها در امور نظامی و جنگ الکترونیکی قوی تر هست. 
نقش اصلی در این حادثه دلخراش، به عهده مسئولانی هست که با عدم انجام وظیفه قانونی در ممنوعیّت پرواز در وضعیت صد درصد جنگی، اجازه پرواز به این هواپیما داده اند که برخلاف روند معمول سالها تأخیرپروازها تا چندین ساعت، فقط این هواپیما درساعت مقرر پرواز کرده است!!
 3- متأسفانه بسیاری درپی بازیهای حزبی و...، این مهمّ را مسکوت گذاشته و دراثر رشادت و هزینه از خود از سوی فرماندهان سپاه در ممانعت از سوءاستفاده دشمن و ایجاد ناآرامی و اعتراضات خیابانی مدیریّت شده از سوی دشمن که در دانشگاه امیرکبیر تهران و... انجام شد، قصورو تقصیر خود را نپذیرفته و صرفا سپاه را تنها مقصر اصلی قلمداد می نمایند!!!   
4- سرداردلاورامیرعلی حاجی زاده فرمانده محترم نیروی هوافضای سپاه درنشست خبری خود اعلام نمودند که ممانعت ازبرگزاری پروازها درساعات انجام سیلی کوبنده به اقدام تروریستی دولت آمریکا را به نهادهای ذی ربط اعلام کرده ایم.
طبق ماده 2 وظایف شورای عالی امنیّت ملی، هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی به عهده رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورا به تعیین رئیس جمهور می باشد. بنابراین، چهارشنبه شب کشوربه ویژه تهران دروضعیّت صد درصد جنگی بوده واجرای ممنوعیّت کلیه پروازهای غیرنظامی، علاوه برالزام نظامی امنیّتی، امری عاقلانه و عدم انجام ممنوعیّت پرواز، مغایر با این سه مهم درتدابیر بعد از حملات نظامی می باشد که توسّط رئیس جمهور و سازمان هواپیمایی کشوری تحقق یافته است.

همچنین،طبق ماده۱۰ قانون هواپیمایی کشوری، درشرایط امنیّتی ونظامی، اداره کل هواپیمای کشوری (سازمان هواپیمایی کشوری) با تصویب هیئت وزیران و دولت می تواند بخش یا همه منطقه پروازی را محدود یا تحت شرایط خاصی نماید، این وظیفه نیزدروضعیّت صد درصد جنگی اجرا نشده است.

5- تقاضا دارد، روند چندین ساله رئیس جمهوردرامتناع ازانجام وظایف قانونی وزمینه سازی و تحقق معضلات بی شمار اقتصادی و فرهنگی و... را قطع و اقدام قانونی در خصوص رئیس جمهوربه دلیل امتناع از انجام وظیفه قانونی در شورای عالی امنیّت کشورو نیز ریاست سازمان هواپیمایی کشور وسایرعوامل دخیل با وظایف قانونی درممنوعیّت کلیه پروازهای غیرنظامی بعد از حمله ایران به امریکا و نیز در خصوص رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس خبر20:30 شبکه دو و سایر شبکه ها به دلیل پخش تبلیغات سوء شدید دراخبار سراسری سیما علیه سپاه با قضاوت سوء وایجاد بدبینی نسبت به سپاه مبنی برموضوع سازی و مطالبه عمومی به عنوان عدم اطلاع رسانی فوری! ازعلت سقوط هواپیما که ازجهت امنیتی و وضعیّت جنگی و ترور سردار سلیمانی هرگونه تدبیر و صلاحدید در اختیار سپاه بوده، مبذول فرمائید. 

6- این سوال ازرئیس صدا و سیما و خبرنگاران همسو درحمله رسانه ای به سپاه بی پاسخ مانده، که چگونه برگزاری جلسه محرمانه برای توضیحات سردار سلامی درخانه ملت محرمانه اعلام وهمچنان مردم از نظررئیس مجلس شورای اسلامی نامحرم بوده وسالهاست غیراز صندوق رأی موضعیّت ندارند، بلااشکال بوده وعلیه وی هیچگونه برخورد رسانه ای نشد، ولی سردارسلامی به دلیل موضوعیّت داشتن مردم برای سپاه علنی نمودند، با هجمه های شدید برخی توهین آمیزبه سپاه به دلیل بررسی دقیق اوضاع و علت دقیق حادثه، به پاسخ فوری وعلنی در سطح رسانه ملّی ملزم شده است؟! 

تبلیغات شدید و سوء رسانه به ظاهر ملّی علیه سپاه، با عذرخواهی دلاورمرد و فرمانده بی نظیر دربعد اخلاقی سردارحاجی زاده و پذیرش شهادت درجنگ نرم برای ختم غائله ای دیگر، بدون تقصیر همه تقصیرها را پذیرفت، و جنگ نرم را به نفع ایران و سپاه برگرداند و شکستی دیگر برامریکا ودوستان یاوه گوی داخلی نصیب گرداند، وبازیگران زمین دشمن را رسوا نمود. هدف اصلی پنهان در این غائله رسانه ای کوبیدن ولایت فقیه بود.                               7- تلاش دیگر دشمنان از بین بردن شادی مردم ایران و دوستان ایران در جهان، از حمله نظامی ایران به امریکا به عنوان تنها کشور مقابل امریکا بوده که متأسفانه در اوج شادی مردم از پیروزی برامریکا واظهار عجزامریکا در رسانه های خودی و بیگانه، با جنگ نرم با بازی خودی! موفق شدند، غم فقدان سردار دلها را که با حمله نظامی ایران به امریکا غرق شادی شدند از بین ببرند.                                                                                           عدم اطلاع رسانی سپاه از این جهت نیز مناسب بوده و بعد از شش سال شکنجه روحی و سلب آرامش از 80 میلیون ایرانی درسومدیریت دولت 11 و12 و 12 سال ریاست آقای علی لاریجانی درمجلس شورای اسلامی با تصویب قراردادهای خواست دشمن علیه مردم ایران که نتیجه تصویب پنهانی fatf پذیرش تروریست بودن سپاه و سردار سلیمانی بود که ترور وی تحویل فوری وی به امریکا درخواست اخیردشمن بود، شادی مردم بعد از اندوه فراوان، نباید از بین می رفت و اقدام سپاه در اطلاع رسانی دیرهنگام از این جهت و نیز درفرهنگ سازی جدید در قدردانی از سردار دلاورمناسب بود، هرچند علت اصلی این بعد قضیه نبوده است.   

8- رفراندم 80میلیونی بیش ازیک هفته درخیابان های کشوربا اندوه فراوان درغم ازدست دادن سپهبد سلیمانی، نشانگرعدم عضویّت و وابستگی و هواداری مردم ایران درهیچ حزب و گروه و دسته ای همچون سردار سلیمانی و تنفر آحاد مردم از قرنها تاکنون ازدوقطبی سازی جامعه و تقسیم بندی حزبی و نادیده گرفتن 80 میلیون ایرانی در احزاب یک شبه و یک نفره و...، صرفا ارادت قلبی به ویژگی مسلمان ایرانی و انقلابی را ثابت نمود، مردم ایران نه اصلاحاتی می خواهند و نه اصولگرا، بلکه مسلمان ایرانی متدیّن انقلابی با تمام ویژگی های این عنوان در کلیه مدیریّت کلان کشور را خواستارند، لذا، از مصادره سردار سلیمانی و چسباندن سردار دلها به سران اصلاحات و... خودداری شود که هیچگونه جایگاه و پایگاهی در بین مردم ایران نداشته و ندارند و نخواهند داشت.    

در پایان، از سردار حاجی زاده و نیز فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردارسلامی فرماندهان شجاع و دلیر جنگ سخت و نرم، جهت مقابله با جنگ نرم ساخت دشمن، با آبروی خود در رسانه ها و بین مسئولین، نهایت سپاس و تقدیررا نموده و به همه مسئولین و شرکت کنندگان در جنگ نرم علیه سپاه یادآورمی گردد، اگر سردار سلیمانی سردار دلها درایران و جهان شد، دراثر تربیت و مدیریّت همین سپاه با درایت و مدیریّت مقام معظم رهبری بوده واین نیروها و سرداران جان و آبرو برکف نیزعضوهمین سپاه هستند. والسلام علی من التبع الهدی 

mansurevatani.ir                                                                   منصوره وطنی 

                                                                                     قم مقدس 98/10/23                                                                     

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی