کد خبر : 264938

قابل توجّه همه نیروهای متدین و انقلابی در تحلیل وضعیت موجود

خون شهید قاسم سلیمانی همه محاسبات بین المللی و امریکا را به هم ریخته وعزّت ایرانی برگشته و همه مجبورند به خواست ایران و ایرانی تن دهند.
                                     

در حال حاضر علیه تمامیّت امریکا و شوراندن مردم امریکا و سایر ملتها و دولتها علیه ترامپ و امریکا درحال اجرا و هیچ گونه تسامحی وجود ندارد.
 همین که امریکا و اسرائیل و دوستان آنها را وحشت انتظارهر لحظه حمله ایران در زمان و مکان نامعلوم فراگرفته عذابی دردناک تر از حمله نظامی هست. 
از جهت دیگر نیز تداوم این وضعیّت تا چند روز، موجب جداسازی کامل صف دوستان امریکا و ضدامریکا روشن و طرفداران ایران بیشتر شده و اسم سردار سلیمانی از سوی کسانی شنیده می شود که قبلا جرأت بیان و طرفداری از ایران را در داخل امریکا نداشتند. 
با خون هیمنه امریکا و اسرائیل در هم شکست.
خون همه محاسبات بین المللی و امریکا را به هم ریخته وبرگشته و همه مجبورند به خواست ایران و ایرانی تن دهند.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی