کد خبر : 263408

آماده کردن تلویحی مردم برای گرانی های آینده!

آیا تکرار مکرر و مدیریت شده اعلام "به بهانه بنزین" به طور هم زمان از دولت و مجلس و سیمای میلی و هر سه معلوم الحال، نوید موج گرانی های جدید به بهانه ای غیر از بنزین را نمی دهد؟!

این روزها در سیما و دولت و مجلس مکرر می گویند "گرانی به بهانه افزایش قیمت بنزین تخلف و غیرقانونی هست!" معنی تلویحی این تکرارها یعنی افزایش به بهانه های دیگر اشکالی ندارد فقط بهانه بنزین نباشد!!
🌾دولت 11 و 12 فوق تخصص تولید انواع بهانه برای گرانی و تورم و فشار اقتصادی کمرشکن برای مردم هست، چه تضمینی وجود دارد، این چنین دولت و مجلسی بهانه های دیگری نتراشیده و قیمتها را قانونی!!! افزایش ندهند و اعتراض مردم هم به دلیل قانونی بودن افزایش ،اعتنا نشود و مردم مکرر زیر بار گرانی و سختی معیشت له شوند؟

 آیا تکرار مکرر و مدیریت شده اعلام "به بهانه بنزین" به طور هم زمان از دولت و مجلس و سیمای میلی و هر سه معلوم الحال، نوید موج گرانی های جدید به بهانه ای غیر از بنزین را نمی دهد؟!

اکنون نیز معاون اول روحانی، ممانعت از گرانی اجناس  کالاها را تا آخر سال 98 اعلام نموده، و ادّعای روحانی و سایر مسئولین دولتی در عدم گرانی اجناس به بهانه بنزین، ولی به بهانه ای دیگر خیلی زود به واقعیّت پیوست!!!


☘️ ادامه اعتراض های قانونی در برگشت قیمت بنزین به سابق لازم هست. 

صداقت حلقه مفقوده در مدیریّت کلان دولت

 

                                                              

 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی