کد خبر : 195138

قیمت عدم سازش با دشمنان اسلام و میز صاحب منصبان در نظام جمهوری اسلامی (1)

آیا رؤسا و زیرمجموعه قوای سه گانه و کلیه صاحب منصبان در نظام جمهوری اسلامی هر روز این سرهای جدا شده و داغ مادران شان را برای ادای دین خود به اسلام و ایران و مردم به یاد می آورند؟
آیا رؤسا و زیرمجموعه قوای سه گانه و کلیه صاحب منصبان در نظام جمهوری اسلامی هر روز این سرهای جدا شده و داغ مادران شان را برای ادای دین خود به اسلام و ایران و مردم به یاد می آورند؟
آیا خروج از این منزل، ایمان پولادین و همّت و غیرت دینی و بصیرت و عشق اسلام و وطن و دفاع نمی خواهد؟
صاحب منصبان برای ادای دین به نوگلان شهداء که پدر ندیدند چه کردند؟
آیا اهداف پدرش را اجرا کردند؟

                                                              


همچون مولایش "سرجدا پیکر جدا
"روز دوّم عملیّات در منطقه پاسگاه زید مستقر شدیم. پاتک دشمن شروع شد، یکی از بچه های گردان مرتب سر خاکریزی می رفت و شلیک می کرد. 
او چند تانک دشمن را به آتش کشید. جدّا دل شیر داشت. راستی او و امثال او نبودند چه اتفاقی می افتاد؟ خدا می داند...
واقعا که خوب می دانست چگونه از آرپی جی استفاده کند.
قبلا سفارش شده بود که آرپی جی زن، پس از دو سه شلیک بایدتغییر موضع دهد، شکارچی ما هم در حال دویدن برای تغییر موضع بود که ناگهان، گلوله تانک در کنارش فرود آمد و ترکش همچون تیغی سر ازبدن آن دلاور جدا کرد.
خون از رگ های بریده به آسمان فوران می کرد.
بدن بی سر او چند متر آن طرف تر بر روی زمین افتاد، و سر بی تن او بر روی خاکریز همچون آقایش حسین علیه السلام در برابر دیدگان مبهوت همراهانش تصویری برای مدیون ساختن! تا که بدانیم وامدار کیستیم.
بچه ها با دیدن این صحنه تکان دهنده، مصمم تر و شجاعانه جنگیدند و ضد حمله دشمن را سرکوب کردند."
                                                                                                                              "خط شکنان ص70"
نقل از کتاب شور حسینی چه ها  می کند، حسین نظری، صص 64 و65  


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی