کد خبر : 93535

نحوه واکاوی کارنامه وکلای مجلس در محضر خدا

هرکس نزد این شخص حقّی دارد،حق خود را بگیرد و هیچ چیز براهل محشردشوارترنیست که آشنایی راببیند از ترس این که ادعای حقی نماید."
امر به معروف ونهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء

                 نمایندگان دوره نهم مجلس کارنامه خود را به ملت ایران ارائه کنند

(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي«آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟»علق /۱۴

امام سجادعلیه السلام می فرماید:"روز قیامت دست انسان را می گیرند و به اهل محشر نشان می دهند می گویند :

هرکس نزد این شخص حقّی دارد ،حق خود را بگیرد و هیچ چیز براهل محشردشوارترنیست که آشنایی را ببیند از ترس این که ادعای حقی نماید ."

قبل ازمحاسبه پای میزان ؛ دین خود را ادا کنید. صاحب حق بیش از ۷۵۰۰۰۰۰۰ نفر مسلمان ایرانی سرفراز

اگر حقّ این دوره را ادا کردید؛ برای دوره بعدی خیز بردارید. رسوایی محشر سنگین تر و سوزنده تر از رسوایی این دنیاست؛ اگر مردم بعضی عمل ها را ندیدند؛ دوربین های خدا وصاحب عصر حضرت بقیة الله ضبط کردند و اولین حق خواهان محشر هستند. به هوش باشید.

روی خون هزاران شهید ایستادن و با رای مردم برای خدمت به مردم ؛خانه ملت را تبدیل به خانه احزاب کردن جرمی نابخشودنی از نظر مردم ایران است.

حال پاسخ دهید:

کارنامه؛ شامل موارد زیر باشد:(اگرچند دوره در مجلس اقامت داشتند؛ کارنامه از اولین روز تاکنون محاسبه شود)

 • میزان اموال نقدی و غیر نقدی قبل از مجلس و الان خود و همسر وفرزندان 
 • سمت های قبل از مجلس و طی چهارسال و میزان حقوق دریافتی و سایر دریافتی ها به عنوان هدیه ودرصد از عضویت در هیئت مدیره  و... شرکت های مالی و...
 • میزان تحصیلات قبل از ورود به مجلس و الان؛مقطع ومحل اخذ مدرک و رشته تحصیلی
 • میزان ساعات کاری فعال در خصوص اجرای شرح وظایف خود در مجلس و حوزه انتخابیه
 • میزان و مصادیق فعالیت ومنجر به اجرای کامل فرمایش ها و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
 • میزان حضور و فعالیت در انواع فراکسیونها و جبهه ها واصولیون واصلاحات و....
 • میزان و مصادیق فعالیت منجر به تحقق عدالت اجتماعی در کل کشور
 • میزان و مصادیق فعالیت منجر به تحقق موازین شرعی در کشور از جمله حجاب
 • میزان و مصادیق فعالیت منجر به انجام وظیفه نظارت به دستگاه های اجرایی و قضایی
 • میزان و مصادیق فعالیت منجربه رفع فساد اداری بر اساس نتایج نظارت فوق
 • میزان و مصادیق فعالیت منجربه شناسایی موارد خلا قانون یا نقص قانون در قوه مجریه و قضائیه
 • میزان و مصادیق فعالیت منجر به کاهش فقر وفاصله طبقاتی غیرازقانون هدفمندی یارانه ها که فعالیت ها به اجباررئیس جمهورو مقام معظم رهبری ومردم بود؛اعتراض ها و انواع سنگ اندازی در عدم تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها تا توهین به رئیس جمهوری که به خاطر مردم ایران به مجلسیان می گفت نوکر شماهستیم این لایحه را تصویب کنید و جوابشان توهین بود!! اینها در تاریخ ایران و کارنامه تک تک مجلسیان هست و مردم فراموش نمی کنند.
 • شناسایی معضلات اصلی کشورو رفع آنها با سازوکار قانونی و نظارتی
 • میزان و مصادیق و مکان کسب دستورازسران احزاب سیاسی و گروهها و انواع جبهه ها و... درارائه طرح ها و تصویب لوایح و طرح ها 
 • میزان و مصادیق خون به دل مقام معظم رهبری و مردم کردن در جنگ قدرت و دعواهای سیاسی "تو پاشو من بشینم"
 • میزان ومصادیق رفع ظلم در دستگاه قضایی با سازوکار قانونی
 • میزان و مصادیق اجرای ایین نامه داخلی مجلس از جمله در غیبت و تاخیر نمایندگان
 • میزان و مصادیق فعالیت های منجر به ممانعت از حیف ومیل بیت المال و برگرداندن اموال عمومی 
 • ...

                                                    میزان رای ملت است

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی