کد خبر : 93529

سوالات همچنان بی پاسخ در انتخابات

۲- چه تضمینی در آینده وجود دارد عملکردها بازهم مورد تایید و حمایت دشمنان اسلام و انقلاب قرار نگیرد؟

سوالات صریح و معیار؛ازعملکرد آینده  نامزدهای  جریان اصلاحات بر اساس عملکرد عینی و مستند در گذشته

۱- چرا در حدود ۲۰ سال گذشته موضع گیری ها و عملکرد سران و فعالان جریان اصلاحات مورد تایید و حمایت پیدا و پنهان دشمنان اسلام و ایران قرار گرفته است؟

۲- چه تضمینی در آینده وجود دارد عملکردها بازهم مورد تایید و حمایت دشمنان اسلام و انقلاب قرار نگیرد؟

۳- حضور جریان اصلاحات و سران آن در جریان فتنه سال ۸۸ و سال های قبل که با هدایت و حمایت علنی دشمنان اسلام و مردم ایران بوده؛ مسلم شده؛ چه تضمینی بر قطع رابطه این جریان و سران فتنه با دشمنان سلام و ایران در آینده وجود دارد؟ در صورت قطع رابطه چه شواهد و مستندات اثباتی تا این لحظه دارید؟

۴- چرا برای اثبات توانایی خود؛ وضعیت کشور را سیاه و بحرانی و نتیجه ناکارآمدی دولت گذشته نشان می دهید؟

5- آیا همه گزینه ها در میدان عمل همچون تالیف کتاب؛ قابل کنترل و امکان تغییر مورد نظر و نتیجه دلخواه را دارد؟

۶- آیا مدیریت کلان ایران با ویژگی اسلامی از جمله اقتصاد ایران در میدان عمل؛ دقیقا همانند تالیف کتاب در مدیریت راهبردی و اقتصاد هست؟! آیا می توان به استناد مدیریت روی کاغذ؛ توان مدیریت کلان و اقتصادی خود را ثابت کرد؟  

۷- نسخه های اقتصادی که اعلام کردید بر اساس کدام نظریه اقتصادی و مبتنی بر چه تجربیاتی در ایران هست؟

۸- تاکنون؛ چه مدت مدیریت اقتصادی کلان داشته اید؟

۹- آیا دروس دانشگاهی رشته اقتصاد که بیشتر ترجمه اقتصاد غربی است؛ می تواند راهنمای اقتصادی ایران اسلامی شود؟

۱۰- آیا همچون گذشته؛ در امور فرهنگی به سکولاریسم و اسلام زدایی پای بند خواهید ماند؟ 

۱۱- آیا همچون گذشته؛ برای سرکوب مخالفین خود؛ به ویژه نیروهای مذهبی انقلابی از وزارت ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و وزارت اطلاعات استفاده ابزاری  خواهید کرد؟ چه تضمین عینی و عدول از این نوع برخورد با مخالفین در حال حاضروجود دارد؟

۱۲- آیا پیشرفت های دولت گذشته در سایه استقلال فکری و بدو ن  تعهد  به وام خواهی احزاب و اعمال مدیریت عقلانیت و تخصص و تعهد و ممانعت از ورود به  قدرت طلبی های احزاب سیاسی نبوده است؟

۱۳- آیا عقب ماندگی های دولت اصلاحات در دو سال اخیر نتیجه وابستگی حزبی و مالک کشور تلقی کردن خود و پای ثابت جنگ قدرت و ثروت و زور نبوده است؟

14- ...

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی