کد خبر : 90316

چرا اقتصاد نظامی اسلامی به سرمایه داری غربی تبدیل شده است؟!

ی سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، شبکه ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است.

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده اند گفت:طی چند سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.

محمدرضا پورابراهیمی ،نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس موضوع سهام عدالت را قابل دفاع خواند و افزود: عملیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده یعنی ۴۰ درصد سهام بزرگ ترین شرکت های فعال در اقتصاد کشور که عمدتاً بورسی هستند سهام عدالتی شد. یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذ های بی خاصیت دست مردم تغییر یافت.

وی افزود: این برگه ها نه سودی می گیرند، نه سهمی دارند و نه این که مجمع می روند و نه این که حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفی سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، شبکه ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می دهد دست کم به صورت موقت قدرت تصمیم گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد.

وی ادامه داد: حدود ۲سال است که در مجلس این موضوع را دنبال می کنیم. قصد داریم این سهام را آزاد کنیم. طرحی که ارائه کردیم به این صورت بودیم که سهام عدالت یک دارایی مشاع است. به طور مثال ساختمانی را تصور کنید که دو شریک هستند که ۳۰ درصد سهم یک شریک و ۷۰ درصد سهم شریک دیگر است. دو طرف در همه موارد شراکت با یکدیگر شریک هستند. به طور مثال طرف ۳۰ درصد را دولت تصور کنید و طرف ۷۰ درصد را مردم. دولت می گوید ۳۰ درصد برای من است پول من را بدهید تا تمام ساختمان را تحویل بدهم. ما در این طرح بیان کردیم که ساختمان را اجاره می دهیم تا هزینه این ۳۰ درصد سهم دولت به دست آید. از محل اجاره پول تأمین شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت شود. حالا شرایطی ایجادشده که اجاره بها کفاف این کار را نمی دهد. حالا کسانی که در این ساختمان سکونت یافتند، این ملک را برای خود می دانند. یعنی هیچ کدام از دو طرف ناظر نیستند. از آن طرف دولت(طرف ۳۰درصدی) پذیرفته است که خانه  اجاره داده شود و سهم (طرف۷۰ درصدی ) پرداخت شود. چند نفری در میان از کوچه رد می شدند و فرصت را برای سکونت در این ساختمان مناسب دیده اند که آن چند نفر شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت هستند. ما می گوییم شما ۳۰درصد خود را بردارید و ۷ طبقه مردم را بدهید.

عضو شورای بورس افزود: حتی یک نفر از این ۲۵۰ نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی دهد و به صورت زنجیره ای و شبکه ای همدیگر را تعیین و منصوب می کنند.

 در چند سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.

منبع: http://daad.ir/?p=3777

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی