کد خبر : 75626

فرازهایی از وصیّت حضرت امام خمینی(ره)

فراز هایی از رهنمود ها و وصیت حکیمانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

فرازهايي از وصيّت معمار و بنيانگذار و رهبر كبير جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي خميني(ره)

توصيه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان

از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين عصر و عصرهاي آينده مي خواهم، كه اگر خداي نخواسته عناصر منحرفي با دسيسه و بازي سياسي وكالت خود را به مردم تحميل نمودند، مجلس اعتبارنامه آن را رد كنند و نگذارند، حتّي يك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه يابد ... از همه نمايندگان خواستارم كه با كمال حسن نيّت و برادري با هم مجلسان خود، رفتار و همه كوشا باشند كه قوانين خداي نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احكام آسماني آن وفادار باشيد تا به سعادت دنيا و آخرت نايل آييد.

و از شوراي محترم نگهبان مي خواهم و توصيه مي كنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي آينده، كه با كمال دقّت و قدرت وظايف اسلامي و ملّي خود را ايفاء و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند، و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند، و با ملاحظه ضرورات كشور كه گاهي با احكام ثانويّه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند.

توصيه به ملّت شريف ايران براي شركت در انتخابات

و وصيّت من به ملّت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب مي كنند روي ضوابطي باشد كه اعتبار مي شود...

چه بسا كه در بعضي مقاطع عدم حضور و مسامحه، گناهي باشد كه در رأس گناهان كبيره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد، و الاّ كار از دست همه خارج خواهد شد، و اين حقيقتي است كه بعد از مشروطه لمس نموده ايد و نموده ايم. چه هيچ علاجي بالاتر و والاتر از آن نيست كه ملّت در سرتاسر كشور در كارهايي كه محوّل به اوست، بر طبق ضوابط اسلامي و قانون اساسي انجام دهد، و در تعيين رئيس جمهور و وكلاء مجلس با طبقه تحصيل كرده متعهّد و روشنفكر با اطلاع از مجاري امور و غير وابسته به كشورهاي قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوي و تعهّد به اسلام و جمهوري اسلامي مشورت كرده و با علما و روحانيّون با تقوي و متعهّد به جمهوري اسلامي نيز مشورت نموده و توجه داشته باشند.

رئيس جمهور و وكلاء مجلس از طبقه(اي) باشند كه محروميّت و مظلوميّت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفه و غرق در لذّات و شهوات كه تلخي محروميّت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي توانند بفهمند، و بايد بدانيم كه اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شايسته و متعهّد به اسلام و دلسوز براي كشور و ملّت باشند، بسياري از مشكلات پيش نمي آيد و مشكلاتي اگر باشد رفع مي شود.

از اموري كه اصلاح و تصفيه و مراقبت از آن لازم است، قوّه اجرائيه است.

گاهي ممكن است كه قوانين مترقّي و مفيد به حال جامعه از مجلس بگذرد و شوراي نگهبان آن را تنفيذ كند و وزير مسئول هم ابلاغ نمايد، لكن به دست مجريان غيرصالح كه افتاد آن را مسخ كنند و برخلاف مقررات يا با كاغذبازي ها يا پيچ و خم ها كه به آن عادت كرده اند يا عمداً براي نگران نمودن مردم عمل كنند كه به تدريج و مسامحه غائله ايجاد مي كند. وصيّت اينجانب به وزراء مسئول در عصر حاضر و در عصرهاي ديگر آن است كه علاوه بر آن كه شماها و كارمندان وزارتخانه ها بودجه(اي) كه از آن ارتزاق مي كنيد مال ملّت، و بايد همه خدمتگزار ملّت و خصوصا مستضعفان باشيد و ايجاد زحمت براي مردم و مخالفت وظيفه عمل كردن حرام و خداي نخواسته گاهي موجب غضب الهي مي شود، همة شما به پشتيباني ملّت احتياج داريد. با پشتيباني مردم خصوصا طبقات محروم بود كه پيروزي حاصل شد ... بنابر، اين حقيقت ملموس بايد كوشش در جلب نظر ملّت بنماييد و از رفتار غير اسلامي انساني احتراز نماييد.

توصيه به گروه ها و گروهك هاي مخالف

نصيحت و وصيّت من به گروه ها و گروهك ها و اشخاصي كه در ضدّيت با ملّت و جمهوري اسلامي و اسلام فعّاليت مي كنند، اول به سران آنان در خارج و داخل، آن است كه تجربة طولاني به هر راهي كه اقدام كرديد و به هر توطئه اي كه دست زديد و به هر كشور و مقامي كه توسّل پيدا كرديد، به شماها كه خود را عالم و عاقل مي دانيد. بايد آموخته باشند كه مسير يك ملّت فداكار را نمي شود با دست زدن به ترور و انفجار و بمب و دروغ پردازي هاي بي سر و پا و غير حساب شده منحرف كرد، و هرگز هيچ حكومت و دولتي را نمي توان با اين شيوه هاي غيرانساني و غيرمنطقي ساقط نمود، به ويژه ملّتي مثل ايران را كه از بچه هاي خردسالش تا پيرزنها و پيرمردهاي بزرگسالش، در راه هدف و جمهوري اسلامي و قرآن و مذهب جان فشاني و فداكاري مي كنند شماها كه مي دانيد (و اگر ندانيد بسيار ساده لوحانه فكر مي كنيد) كه ملّت با شما نيست ....

من وصيّت خيرخواهانه در اين آخر عمر به شما مي كنم كه اوّلا با اين ملّت طاغوت زده رنج كشيده كه پس از دو هزار و پانصد سال ستم شاهي با فدا دادن بهترين فرزندان و جوانانش، خود را از زير بار ستم خيانتكاراني همچون رژيم پهلوي و جهان خواران شرق و غرب نجات داده، به جنگ و ستيز برخاسته ايد، چطور وجدان يك انسان هر چه پليد باشد راضي مي شود براي احتمال رسيدن به يك مقام با ميهن خود و ملّت خود اينگونه رفتار كند و به كوچك و بزرگ آنها رحم نكند؟ من به شما نصيحت مي كنم دست از اين كارهاي بي فايده و غيرعاقلانه برداريد و گول جهان خواران را نخوريد...

توصيه به گروه هاي مسلمان

وصيّت من به گروه هاي مسلمان كه از روي اشتباه به غرب و احياناً به شرق تمايل نشان مي دهند و از منافقان ـ كه اكنون خيانت شان معلوم شد ـ گاهي طرفداري مي كردند ... آن است كه بر سر اشتباه خود پافشاري نكنند و با شهامت اسلامي به خطاء خود اعتراف و با دولت و مجلس و ملّت مظلوم براي رضاي خداوند هم صدا و هم مسير شده و اين مستضعفان تاريخ را از شرّ مستكبران نجات دهيد و كلام مرحوم مدرّس، آن روحاني متعهّد پاك سيرت و پاك انديشه، را به خاطر بسپريد كه در مجلس افسرده آن روز گفت كه اكنون كه بايد از بين برويم چرا با دست خود برويم.

من هم امروز به ياد آن شهيد راه خدا به شما برادران مؤمن عرض مي كنم اگر ما با دست خيانتكار آمريكا و شوروي از صفحه روزگار محو شويم و با خون سرخ شرافتمندانه با خداي خويش ملاقات كنيم، بهتر از آن است كه در زير پرچم ارتش سرخ و سياه غرب زندگي اشرافي مرفّه داشته باشيم، و اين سيره و طريقه انبياء عظام و ائمه مسلمين و بزرگان دين مبين بوده است و ما بايد از آن تبعيّت كنيم و بايد بخود بباورانيم كه اگر يك ملّت بخواهند بدون وابستگي ها زندگي كنند مي توانند، و قدرتمندان جهان بر يك ملّت نمي توانند خلاف ايده آنان را تحميل كنند.

توصيه به نويسندگان و روشنفكران

و وصيّت من به نويسندگان و گويندگان و روشن فكران و اشكال تراشان و صاحب عقدگان آن است كه به جاي آن كه وقت خود را در خلاف مسير جمهوري اسلامي صرف كنيد و هر چه توان داريد در بدبيني و بدخواهي و بدگويي از مجلس و دولت و ساير خدمتگزاران بكار بريد و با اين عمل كشور خود را به سوي ابرقدرتها سوق دهيد، با خداي خود يك شب خلوت كنيد، و اگر به خداوند عقيده نداريد با وجدان خود خلوت كنيد و انگيزة باطني خود را كه بسيار مي شود خود انسان ها از آن بي خبرند، بررسي كنيد، ببينيد آيا با كدام معيار و با چه انصاف خون اين جوانان قلم قلم شده را در جبهه ها و در شهرها ناديده مي گيريد، و با ملّتي كه مي خواهد از زير بار ستمگران و غارتگران خارجي و داخلي خارج شود و استقلال و آزادي را با جان خود و فرزندان عزيز خود به دست آورده و با فداكاري مي خواهد آن را حفظ كند به جنگ اعصاب برخاسته ايد، و به اختلاف انگيزي و توطئه هاي خائنانه دامن مي زنيد و راه را براي مستكبران و ستمگران باز مي كنيد.

آيا بهتر نيست كه با فكر و قلم و بيان خود دولت و مجلس و ملّت را راهنمايي براي حفظ ميهن خود نماييد؟ آيا سزاوار نيست كه به اين ملّت مظلوم محروم كمك كنيد و با ياري خود حكومت اسلامي را استقرار دهيد؟ آيا اين مجلس و رئيس جمهور و دولت و قوة قضايي را از آنچه در زمان رژيم سابق بود بدتر مي دانيد؟

آيا از ياد برده ايد ستم هايي كه آن رژيم لعنتي بر اين ملّت مظلوم بي پناه روا مي داشت؟ آيا نمي دانيد كه كشور اسلامي در آن زمان يك پايگاه نظامي براي آمريكا بود و با آن عمل يك مستعمره مي كردند و از مجلس تا دولت و قواي نظامي در قبضة آنان بود و مستشاران و صنعت گران و متخصصان آنان با اين ملّت و ذخاير آن، چه مي كردند؟ آيا اشاعة فحشاء در سراسر كشور و مراكز فساد از عشرتكده ها و قمارخانه ها و ميخانه ها و مغازه هاي مشروب خروش و سينماها و ديگر مراكز كه هر يك براي تباه كردن نسل جوان عاملي بزرگ بود از خاطرتان محو شده؟ ....

... شما آقايان اگر توقّع داريد كه در يك شب همه امور بر طبق اسلام واحكام خداوند تعالي متحوّل شود يك اشتباه است و در تمام طول تاريخ بشر چنين معجزه اي روي نداده است و نخواهد داد و آن روزي كه انشاءالله تعالي مصلح كلّ ظهور نمايد گمان نكنيد كه يك معجزه شود و يك روزه عالم اصلاح شود، بلكه با كوشش ها و فداكاري ها ستمكاران سركوب و منزوي مي شوند، و اگر نظر شماها مثل نظر بعضي عامي هاي منحرف آن است كه براي ظهور آن بزرگوار بايد كوشش در تحقّق كفر و ظلم كرد تا عالم را ظلم فرا گيرد و مقدمات ظهور فراهم شود، فانّا لله و انّا اليه راجعون

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی