کد خبر : 75624

ویژگی ها و راهکار تشخیص نامزد اصلح در انتخابات ایران

رأی مردم بر منتخبین حقّ الناس و بر مردم دارای مسئولیّت شرعی می باشد، که در صورت انتخاب واقعا اصلح پیشرفت کشور و زمینه سازی ظهور صاحب اصلی جهان را رقم خواهد زد.
علاوه برویژگی های مورد نظر معمارکبیرانقلاب امام خمینی و مقام معظم رهبری؛ ویژگی های زیر؛ با رهنمودهایی در جهت تشخیص اصلح در همه نوع انتخابات؛ برای مردم فهیم ایران ارائه می شود:

۱- از بدو انقلاب تاکنون، دشمنان اسلام و انقلاب ایران در خارج از کشور حتی در حد یک کلمه؛ از وی حمایت و طرفداری و تایید؛و تعریف حتی به طور تلویحی نکرده باشند؛ چون سخنگوی دشمن شدن و به نفع دشمن کارکردن را انجام داده و موجب رضایت دشمنان اسلام و مردم ایران شده است؛ پس اعتمادی بروی نیست که باز به رضایت دشمن عمل نکند؛ هرچه دشمنان بیشتر علیه وی حرف زدند؛ پیداست در کنارمردم و در مسیر اسلام قرار داشته است که دشمنان را ناراضی وعصبانی کرده است.

۲- از بدو انقلاب تاکنون؛ قول وعمل واعتقاد وی در ظاهروباطن یکسان بوده و هیچ گونه تفاوت قول و عملی در خلوت و آشکار مشاهده نشود.یعنی آنقدر در کردارو گفتار و اعتقاد درونی و تدین شفافیت موضع داشته باشد که به راحتی حاکمیت خدا با انجام دستورات خدا در وجود وی دیده شود.

۳- زبان و دلش یکسان بوده و هرگزتفاوت و تضادی مشاهده نشده باشد. هرگز دو چهرگی و بوقلمون صفتی (هرروز به رنگی درآمدن و به نرخ روز حرف زدن و عمل کردن) از وی مشاهده نشده باشد.

۴- در سال ۸۸ جزو فتنه گران نبوده و بیانیه و اطلاعیه وعکس و... درحمایت از سران فتنه صادر نکرده باشد؛و نیز جزو ساکتین که در نهان با فتنه گران همسو بوده و در ظاهر منتظر پیروزی فتنه گران بودند تا امور در اختیارخود را تقدیم فتنه گران کنند؛ نباشد.( جهت اطلاع کامل، به اخبارسال ۸۷ و ۸۸ از روزنامه کیهان و واحد مرکزی خبرسیمای جمهوری اسلامی ایران و وبلاگ ها و سایت های ارزشی مراجعه شود)

۵- از بدو انقلاب تاکنون؛ هرگز خود را رئیس مردم نبیند؛ و خود را خادم اسلام و مردم ایران بداند و برای خدمت؛ جان و آبرو وعمرو زندگی خود را در عمل کف دست گذاشته و هیچ هراسی برای از دست دادن اینها وپست و مقام خود نداشته باشد فقط رضایت خدا را بطلبد و در رفاه مردم ایران کوشیده باشد.( عملکرد وی از منابع مذکور در فوق بررسی شود)

۶- دارای خلاقیت و ابتکارو شجاعت و شهامت در مدیریت اجرایی و ایستادگی در برابر مفاسد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بوده و در۲۰ سال گذشته از خود نشان داده و در بین اکثریت مردم به مبارزه با انواع فساد و اجرای عدالت شناخته شده باشد. مسلط به اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیزمعضلات اصلی کشورودارای برنامه اجرایی منطبق با مولفه های دینی باشد.

۷- هرگزرفتاری که حاکی از تشنه قدرت و مقام و پول و جنگ با رئیس جمهورباشد از وی و اطرافیان وطرفداران وحامیان وی مشاهده نشده باشد؛ چون حضوردر جنگ قدرت با رئیس جمهور و یا حمایت از تشنگان قدرت؛ نشانگر نبود؛ تمام ویژگی های مذکور درفوق هست؛ چون لازمه و اساس این نوع جنگ؛ عدم ویژگی های فوق بوده و هست هرچند ادعای کلامی زیاد باشد!

۸- اثری از رفتارهای خلاف شرع و خلاف قانون در۲۰ سال گذشته؛ در خود واکثریت وابستگان واطرافیان و حامیان و طرفداران مشاهده نشده باشد.

۹- دارای سوابق موفق در سطح کلان بوده و در ۸ سال گذشته به دلیل عدم کفایت و سومدیریت و همراهی با جریان اصلاحات برکنار نشده باشد.

۱۰- در ۲۰ سال گذشته عضو ونماینده وطرفدار وحامی هیچ یک از احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی نبوده؛ و با هیچ یک نیز در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ریاست جمهوری ائتلاف نکرده باشد. درغیراین صورت؛ دین و دنیا و عقل وی در اختیارهمانی خواهد بود که به آن وابسته و وام دار آن بوده و هست.یعنی به راحتی کشور و مردم را به خواست حزبی و ... می فروشد ومدعی اسلام وانقلاب و مردم خواهی می شود همچون موارد مشابه از بدو انقلاب تاکنون. تاریخ ایران پراز شاهد مثال و زجرو خسارت مردم ایران است.

۱۱-  دارای استقلال عقلی و فکری وسرعت انتقال و متخصص و سابقه مدیریت در یکی از رشته های مورد نیاز کلان کشور باشد.

۱۲- در ۲۰ سال گذشته دوربین های خدا و نظارت همه جانبه مردم را باور کرده باشد.

۱۳- موردی از تلاش برایجاد تنش و اختلاف و نفاق و دودستگی و توهین و... درسوابق خود در ۲۰ سال گذشته جهت اثبات خوبی خود حزب خود و بدی رئیس جمهور وجود نداشته باشد.

۱۴- هرگز بیت المال را ارثیه پدری حساب نکرده و موردی از حیف و میل بیت المال به تشخیص اکثریت مردم براساس شرع و قانون در کارنامه خود نداشته باشد.

۱۵ - موردی از سو استفاده از انتصاب وی از سوی مقام معظم رهبری و رانت خواری درتصاحب پست و مقام و ثروت و ارتقاء اجتماعی بدون صلاحیت و ... مشاهده نشده باشد.

۱۶- در مخلص کلام مسلمان عملی باشد.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی