کد خبر : 256646

چه عواملی حجاب و حیاء زن و غیرت مرد ایرانی را کم کرد؟

اول انقلاب، حجاب و حیاء و عفت و محرم و نامحرم و غیرت مرد ایرانی و چادر زن ایرانی و ناموس مفاهیم اصلی ایرانیان و خط قرمزهای جامعه ایرانی بود، و هیچ مصلحت و وضعیّتی عبور از این خط قرمز ها را مجاز نمی کرد.

اول انقلاب، حجاب و حیاء و عفت و محرم و نامحرم و غیرت مرد ایرانی و چادر زن ایرانی و ناموس مفاهیم اصلی ایرانیان و خط قرمزهای جامعه ایرانی بود، و هیچ مصلحت و وضعیّتی عبور از این خط قرمز ها را مجاز نمی کرد. 

اکنون، در دو دهه اخیر، خط قرمزها عوض شده، حجاب و چادر و غیرت و ناموس و حیاء و پاکدامنی و عفّت نشانه عقب ماندگی و بیسوادی و فقر مالی و ... شده و بی حجابی و بدحجابی و بی حیایی و بی غیرتی و دزدی ناموس در خیابانها و سیمای جمهوری اسلامی و دانشگاهها و مدارس و... نشانه پیشرفت و توسعه و تحصیلات بالا و توان مالی و... شده است.

تخریب زنان محجبه به جایی رسیده که علنی گدا می انگارند و بیسواد و نفهم  و فقیر و ....
چه کسانی و کدام مرجع قانونی و فرهنگی سنگرانقلاب را خالی کردند که عرض 20 سال این همه ارزش های والا وارونه شد؟ 

 

                                                                                                

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی