کد خبر : 256645

ذلّت و عزّت در اثر چه عملی نصیب انسان می شود؟

با انتخاب گناه ذلّت انتخاب می شود و با انتخاب عمل صالح عزّت انتخاب می شود. وجود عزّت و ذلّت در زندگی ما بستگی به انتخاب ما دارد گناه یا عمل صالح.

لذّت و ذلت رابطه مستقیم دارد، هرجا لذتی گناه آلود اتفاق بیافتد، قطعا  ذلّت مرتکب  گناه را به دنبال خواهد داشت، چنانکه هر عمل صالح و خداپسند نیز سربلندی و عزّت  دنیا و آخرت را به دنبال دارد. 

قطعا بعد از ترک هر گناه عزّت دنیا و آخرت نصیب می شود.

با انتخاب گناه ذلّت انتخاب می شود و با انتخاب عمل صالح عزّت انتخاب می شود. وجود عزّت و ذلّت در زندگی ما بستگی به انتخاب ما دارد گناه یا عمل صالح. 

                                                                                                                      

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی