کد خبر : 254839

نحوه تربیت فرزند به سبک حسینی

سبک زندگی حسینی باید از خانواده و عمل و فکر والدین شروع شود.
حسینی باید در عمل شود تا بچه از بدو تولد، با سبک زندگی حسینی خو گرفته و عملا آموزش ببیند.
با چنین روش بچه ها حسینی بار خواهند آمد. 
هرچه معنویّت در خانواده به ویژه مادر بیشتر باشد، علاقه و انتخاب بچه ها، انجام وظایف شرعی به عشق نزدیک شدن به خدا و معصوم خواهد شد.
سبک زندگی باید از خانواده و عمل و فکر والدین شروع شود.


                                   

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی