کد خبر : 254756

غیبت و بدگویی موجب حقّ الناس

خود را طوری تربیت کنیم که بدون حضور افراد کلمه ای از آنها بر زبان نیاوریم.

در آیه 12 سوره حجرات غیبت و بدگویی در غیاب افراد منع شده و گناه کبیره و موجب حقّ الناس هست. همان طور که آب ریخته را نمی توان جمع کرد، آبروی رفته هم برنمی گردد

.در قرآن غیبت و بدگویی پشت سر دیگران، بدون امکان دفاع از خود، حرام شده است. آبروی مردم در اسلام آنقدر ارزشمند هست که غیبت و بدگویی پشت سر مرده نیز حرام هست.

خود را طوری تربیت کنیم که بدون حضور افراد کلمه ای از آنها بر زبان نیاوریم.

برخی تعریف و تمجیدها نیز نیاز به رضایت فرد دارد، چون به نوعی افشاء سرّ یا رفتاری در زندگی شخصی و... هست که فرد نمی خواهد دیگران مطّلع شوند.

 

                                                                                                                           


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی