کد خبر : 254602

ویژگی دروغگو در کلام علی علیه السلام

بازگویی بدون تأمل و بررسی صحّت و سقم شنیده ها، ورود به گناهان کبیره

بازگویی بدون تأمل و بررسی صحّت و سقم شنیده ها، ورود به گناهان کبیره غیبت و تهمت و بهتان و سخن چینی و افشاء سرّ دیگران بدون اجازه، و صفت بسیار بد دورویی و دوگانگی رفتار و دستگاه ضبط و پخش شدن در حضور و غیاب دیگران هست.                                                        

 

                                                              6

 

 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی