کد خبر : 254598

ویژگی رفتاری حسود در کلام علی علیه السلام

برخی تمجید و تعریف ها ریشه در حسادت دارد. مقایسه حرفهای افراد در حضور و غیاب دیگران نشانگر ویژگی های شخصیّتی افراد هست.
در شناخت افراد دقّت کنیم. 
برخی تمجید و تعریف ها ریشه در حسادت دارد. 
مقایسه حرفهای افراد در حضور و غیاب دیگران نشانگر ویژگی های شخصیّتی افراد هست.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی