کد خبر : 254571

حکومت علی الگوی بشریّت

ویژگی و مدیریّت درحکومت اسلامی، در5 سال حکومت امام معصوم حضرت علی علیه السلام در صدر اسلام قابل نسخه برداری در تمام اعصار می باشد.
علی یگانه الگوی حاکم اسلامی و قرآن ناطق برای بشریّت
ویژگی و مدیریّت درحکومت اسلامی، در5 سال حکومت امام معصوم حضرت علی علیه السلام در صدر اسلام قابل نسخه برداری در تمام اعصار می باشد.
                           

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی