کد خبر : 253554

پیشرفت ها حاصل مدیریّت جهادی و انقلابی

نیروهای مذهبی و انقلابی واقعی، به دور از هرگونه زیاده خواهی و ویژه خواهی و... در راه رفع مشکلات کشور خدمت کرده اند تا انقلاب به چهل سالگی رسید.
هر پیشرفتی اتفاق افتاده، حاصل مدیریّت جهادی خالصانه و نبود باندبازی و بازی های حزبی و گروهی بوده است. 
نیروهای مذهبی و انقلابی واقعی، به دور از هرگونه زیاده خواهی و ویژه خواهی و... در راه رفع مشکلات کشور خدمت کرده اند تا انقلاب به چهل سالگی رسید.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی