کد خبر : 253532

نظر امام خمینی در عملکرد امروز قوای سه گانه

چرا قوای سه گانه در مقابله با انواع ترفندهای دشمن خارجی، از مردم ایران عقب مانده اند؟!

عمل سازش امروز دولت و مجلس شورای اسلامی از منظر امام خمینی


آیا  قراردادهای ژنو و 2030 و 2020 و برجام  و پالرمو و  fatf و... سازش  دولت  و مجلس  شورای  اسلامی  ایران  با  دشمن  نیست؟!

چرا  قوای سه گانه  در مقابله با انواع ترفندهای دشمن خارجی، از مردم ایران عقب مانده اند؟!

 

                                                                            


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی