کد خبر : 253529

دیکتاتوری با نظام ولایی قابل جمع نیست

نظام ولایی اهرمی جامع و مانع در خروج همه جانبه بیگانگان از کشورهای اسلامی و ممانعت از حاکمیّت آنها به مسلمانان می باشد.

نظام ولایی مانع دیکتاتوری می شود، چون به محض ارتکاب گناه کبیره عدالت ساقط شده و ولی فقیه خودبخود عزل می شود و به لحاظ شرعی مجاز به هیچ گونه دستور و حکمی نیست.  در قوانین جمهوری اسلامی، علاوه بر شرط فوق، عدم ارتکاب جرم نیز اضافه شده است، لذا، نظام ولایی چندین اهرم بازدارنده از دیکتاتوری دارد که،در  چهار دهه تجربه حاکمیّت سرنوشت ساز ولی فقیه به ویژه در لحظات بحرانی در کشور به خوبی قابل مشاهده بوده و هست.

نظام ولایی اهرمی جامع و مانع در خروج همه جانبه بیگانگان از کشورهای اسلامی و ممانعت از حاکمیّت آنها به مسلمانان می باشد. 

عدالت از ویژگی های اصلی ولی فقیه هست.

  

                                                                                       


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی