کد خبر : 234507

راهبردهای فوری ساماندهی طبابت طبیب و حکمای طبّ اسلامی و سنتی غیردانشگاهی

با توجه به ضرورت فوری ساماندهی وضعیّت طبابت سنتی و اسلامی و ایجاد روند عادلانه در انتخاب پزشک و نوع درمان و دارو در حوزه سلامت و درمان مردم و رقابت کاملا سالم با طبّ نوین، تنها راهکار مناسب و کاربردی، تشکیل جلسه تفاهم وزیر بهداشت و اساتید شاخص طبّ اسلامی و سنّتی غیردانشگاهی جهت اتخاذ تصمیم در موارد پیشنهادی ذیل و ختم پلمپ مطب و بازداشت اطباء می باشد:
راهبردهای فوری  مسدودی مسیر اقدام علیه اسلام و ایران در دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت و درمان مردم

با توجه به ضرورت فوری ساماندهی وضعیّت طبابت سنتی و اسلامی و ایجاد روند عادلانه در انتخاب پزشک و نوع درمان و دارو در حوزه سلامت و درمان مردم و رقابت کاملا سالم با طبّ نوین، تنها راهکار مناسب و کاربردی، تشکیل جلسه تفاهم وزیر بهداشت و اساتید شاخص طبّ اسلامی و سنّتی غیردانشگاهی جهت اتخاذ تصمیم در موارد پیشنهادی ذیل و ختم پلمپ مطب و بازداشت اطباء می باشد:

1- تغییر ساختار و وظایف شورای عالی حوزه علمیّه قم  با رویکرد تطابق با نیازهای عصر حاضر با افزودن بخش های نظارت کیفی و بازرسی بر عملکرد کلیه روحانیّون ملبّس شاغل در حوزه علمیّه یا مراکز دولتی و...، و نیز بخش تبلیغ در فضای مجازی و منبر الکترونیکی با ساماندهی مبلّغان فضای مجازی توانمند متخصص در امور دینی و مجازی، با حذف حاکمیّت دو قطبی و بازی های سیاسی و و حذف مقررات غیرمعقول و بی تأثیر در فرایند تبلیغ نوین و... موجود در گزینش و ارائه امکانات و حمایت از فعّالان روحانی در فضای مجازی در دفتر تبلیغات اسلامی وحوزه های علمیه و نیز افزودن بخش طبّ اسلامی و داروهای گیاهی در قرآن  روایات اهل بیت علیهم السلام

2- تغییر ساختار مراکز پژوهشی حوزه های علمیه سراسر کشور با ایجاد مدیریّت جهادی و انقلابی و حذب محققان توانمند و مبتکر و خلاّق در تولید علم در ساماندهی و جذب محققان و نویسندگان حوزوی جهت تبیین مواضع اسلام در قالب های متعدد روز در استخراج مواضع اسلام ازمنابع اصلی دینی با توان تبیین و ارائه در قالب های متفاوت روز با رعایت آزادی قلم و اندیشه و پرهیز از تحمیل سلایق شخصی و جناحی و سیاسی و... مدیران و مسئولان حوزه های علمیه و مراکز وابسته، به محققان و نویسندگان روحانی با امتناع از دیکته کردن روش تحقیق و محدودیّت در محتوا و اعمال مدیریّت استبدادی در امور علمی 

3- تأسیس واحد پژوهش های بنیادی و کاربردی طبّ اسلامی و داروهای گیاهی در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام

4- صدور مجوّز طبابت حکمای روحانی با محدودیّت زمانی سه ماهه و شش ماهه در صورت موفقیت کامل و فاقد شکایت، صدور مجوّز دو ساله، در صورت تسلط کافی در درمان صدور مجوّز 3 ساله و تمدید بر اساس نتایج نظارت دقیق واحد بازرسی شورای عالی حوزه علمیّه قم. در صورت شکایت و احراز قصور و تقصیر حکیم، ارجاع به مرجع قضایی با تنظیم دادخواست تخصصی در چگونگی خسارت وارده به بیماردر بازرسی.   

5- ممانعت قانونی ازهرگونه اعلام نظر تخصصی در خصوص میزان توانمندی حکمای طبّ اسلامی اعم از تدریس و طبابت و داروسازی توسّط وزارت بهداشت و الزام قانونی وزارت بهداشت به همکاری و تعامل علمی و درمانی و ثبت داروها با حکمای مورد تأئید و دارای مجوّز از شورای عالی حوزه علمیّه قم با مصوّبه مجلس شورای اسلامی و ... 

6- ممانعت قانونی با مصوّبه مجلس شورای اسلامی از روش های آزمایش و خطا توسّط پزشکان طبّ نوین و نیز حکماء طبّ سنّتی دانشگاهی و وزارت بهداشت بر روی بیماران در مطبّ و بیمارستان ها

7- ایجاد رشته طبّ اسلامی در سطح سه حوزه های علمیه و ارائه دروس آناتومی انسان در اسلام و طبّ نوین با ممانعت از ترک تبلیغ و وظایف روحانیّت و پرهیز از هدف و نگاه تجاری به طبّ اسلامی

8- رعایت حقوق بیمار در نحوه و روش درمان و موازین شرعی و نوبت دهی درطبّ سنّتی دانشگاهی 

9- اعمال سیاست های تشویقی برای پزشکان دارای تخصص طبّ اسلامی یا سنّتی و استفاده از ظرفیّت های علمی آنان در مدیریت حوزه بهداشت و درمان و سلامت مردم و ساخت دارو در صورت طی روند نظارتی فوق 

10- الزام وزارت بهداشت به ارائه مجوز مطب و ویزیت بیمار به حکمای طبّ اسلامی دارای مجوز از شورای عالی حوزه علمیّه قم

11- الزام وزارت بهداشت به اختصاص مطبّ به طبّ اسلامی و سنّتی در کلیه بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی و خصوصی و خیریّه با لحاظ مفاد بند 6 و 8 فوق

12- الزام وزیر بهداشت به انتخاب معاونت طبّ اسلامی و سنّتی از حکمای دارای مجوّز از شورای عالی حوزه علمیّه قم

13- ممانعت صدا و سیما از پخش برنامه های تخریب و تبلیغات سوء، نسبت به طبّ اسلامی و سنّتی و حکمای شاخص دو طبّ

14-  ممانعت از سلب مسئولیّت پزشکان طبّ سنّتی از خود با دریافت رضایت نامه کتبی از بیمار بدون آگاهی دادن از تبعات جانی یا سلامتی ناشی از امضاء رضایت نامه در مطبّ بیمارستان های دولتی و خصوصی کشور به ویژه از سوی پزشکان طبّ سنتی دانشگاهی

15- اشتغال زایی از طریق ساخت داروهای گیاهی طبّ اسلامی و سنّتی با کاهش خرید داروهای شیمیایی غیرمؤثر در درمان قطعی بیماری و صادرات با تعامل وزارت بهداشت و وزارت صنعت معدن تجارت و دانشگاه علوم پزشکی با حکمای طبّ اسلامی و پزشکان طبّ سنّتی مبدع دارو

16- توقف فوری فجایا و طرح تحوّل سلامت جهت حفظ سلامت مردم با کاهش هزینه ها و برگشت به قبل از اجرای طرح و جلوگیری از حیف و میل بیت المال و ممانعت از شکل گیری طبقه ثروتمند از پزشکان.

با ادامه این طرح نیازی به محصولات تراریخته نبوده و دفترچه سلامت حذف و هزینه درمان بسیار بالا و برای اکثریت مردم غیرقابل پرداخت شده و با شیوع انواع بیماری از طریق غذا و دارو، بهداشت و درمان با مشکل جدّی مواجه شده است.

17- تشکیل صنف طبّ اسلامی و سنّتی توسط حکمای غیرپزشک شاخص، با عضویّت حکما و پزشکان طبّ سنتی و اسلامی دارای مجوّز طبابت از شورای عالی حوزه علمیه قم و دانشگاه و وزارت بهداشت و نظارت کیفی و قیمت گذاری دارو و ویزیت و عملکرد اعضاء

18- عضویّت یکی از حکمای شاخص طبّ اسلامی و نیز طبّ سنّتی به عنوان کارشناس درکمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و هر مرجع مرتبط با سلامت و درمان با معرفی هیئت مدیره صنف

19- ممانعت قانونی وزارت بهداشت از الزام تولید کنندگان محصولات غذایی به افزودن مواد شیمیایی به بهانه نگهدارنده و...

20- عدم دستکاری ژنتیکی کلیه  محصولات غذایی

21- ممنوعیّت قانونی ورود محصولات غذایی تراریخته به کشور

 22- رفع و توقف پلمپ مطب ها و دفاتر طب اسلامی و سنتی آیت الله تبریزیان و دکتر خیراندیش

23- به رسمیت شناختن طبّ اسلامی و سنّتی ایرانی غیردانشگاهی، از سوی وزیر بهداشت و ممانعت قاطع از تمسخر و اهانت به اطبای طب اسلامی و سنتی و پرهیز از انکار آیات و روایات طبی در رسانه های جناحی و حزبی و سخنگوی دشمنان اسلام و انقلاب
24- ایجاد رشته طبّ اسلامی در حوزه علمیه قم و... و راه اندازی دانشگاه طبّ سنتی ایرانی بر مبنای طبّ ابن سینا و رازی و حکمای قدیم ایرانی و حذف کلیه آموزش های خلاف آیات و روایات و طبّ قدیم ایرانی از دروس طبّ سنتی دانشگاهی 
25- ممانعت از ادامه آموزش طبّ چینی در کل کشور در دانشگاه و بخش خصوصی 
26- پلمپ مراکز طب سوزنی با هزینه های گزاف با نتایج نامعلوم و عدم رعایت موازین شرعی با پزشک غیرهمجنس  
27- ممانعت قانونی از طبابت افراد ( روحانی و غیرروحانی) با تنظیم مقررات در جلسه فوق فیمابین وزارت بهداشت و اساتید شاخص طبّ اسلامی و سنّتی مبنی بر صدور مجوز علمی طبابت در یک برگ حاوی اطلاعات شناسایی و تحصیلی و بلامانع بودن طبابت در کل ایران و نیز در قسمت پائین برگ صدور مجوز، مجوز قانونی و مهر معاونت طبّ اسلامی و سنتی در وزارت بهداشت با مهر هولوگرام در برگ مجوّز 
28- ایجاد سامانه بازرسی شکایات مردمی در طبّ اسلامی و سنتی جهت ممانعت مستمر از هرگونه تقلب و کلاهبرداری و طبابت و دارو فاقد مجوّز فوق 
29- اختصاص شماره ثبت به داروهای مورد تأئید اساتید شاخص طبّ اسلامی و سنتی از سوی معاونت طبّ اسلامی و سنتی 
30- صدور مجوز به داروخانه های طبّ اسلامی و سنتی براساس مجوز اساتید شاخص طب اسلامی و سنتی به اطباء خود، جهت ممانعت از هرگونه سوء استفاده و فروش داروهای تقلبی یا گران به بیماران 
31- یکسانی و کاهش قیمت داروها در کل کشور 
32- اختصاص مطب و داروخانه به اطبای طب اسلامی و سنتی دارای مجوز طبابت در بیمارستان های دولتی و خصوصی 
33- تحت پوشش بیمه قرار دادن داروهای دارای شماره ثبت از سوی وزارت بهداشت جهت کاهش هزینه های درمان 
34- ایجاد کارخانه های  تولید داروهای گیاهی در محل پرورش داروهای گیاهی در کشور در جهت اشتغال زایی و صادرات و رفع وابستگی دارویی به بیگانگان
35- حذف کلیه مصادیق تضاد منافع مردم با دولت و مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات و انتخاب وزیر بهداشت و سایر مسئولان وزارت بهداشت و کمیسیون مجلس بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و مدیران کل اداره بهداشت درمان کلیه استان های کشور از بین فرهیختگان و نخبگان غیرپزشک همچون بسیاری کشورهای پیشرفته جهت مسدودی گلوگاه های فساد مالی و رانت خواری و ویژه خواری و حقوق های نجومی و... 

همه موارد شدنی هست، فقط کافیست مجلس شورای اسلامی و دولت و وزارت بهداشت و وزیر بهداشت و عوامل پس پرده حوزه درمان و سلامت که سخنگوی سرمایه داران خارجی و داخلی هم شده اند، رها، و به انتخاب مردم احترام گذاشته، و از زورگویی و الزام مردم به استفاده از یک نوع درمان آن هم طب نوین استعماری با پیامدهای ناگوار در سلامتی مردم، منصرف گردد.
قطعا موارد فوق و لوازم اصلی، محقق خواهد شد، ولی با تفاهم و پرهیز از جنگ با طب اسلامی و سنتی، آسیب مردم کمتر شده و پیشرفتی از جهت دو نوع طب که توان صادراتی و اشتغال زایی در راستای اقتصاد مقاومتی را در سطح بالایی داراست، زودتر محقق خواهد شد.
انقلابی درسلامت و درمان مردم لازم هست، اگر با تفاهم نشد، با انقلاب دگرگون خواهد شد.

وظایف مدافعان اسلام و انقلاب به ویژه در فضای مجازی 

1-نقد علمی عملکرد نمایندگان امضا کننده طرح تحوّل سلامت و هر قانون و مقرراتی مغایر با سلامت و درمان مردم در چارچوب شرع و قانون

2- نقد عملکرد دکتر خدادوست و سایر پزشکان تخریب کننده طبّ اسلامی و طبّ سنتی غیردانشگاهی برمبنای طبّ اصیل ایرانی ابن سینا و رازی و... و عالم نمایان تشکیک در روایات طبّی 

3- تحریم کلیه پزشکان معاونت و یا مشارکت در تخریب طبّ اسلامی و سنّتی با الغآء ناقص بودن اسلام و شیعه و نیز زیر سوال بردن و تمسّخر              اطباء و طبّ اسلامی و حکما و پزشکان شاخص طبّ اسلامی و سنّتی در کل کشور با اعلام اسامی و تخصص و آدرس دقیق مطّب پزشکان در رسانه های عمومی

                                                                                                        والسلام علی من التبع الهدی

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی