کد خبر : 227392

میزان التزام عملی وزیر و وزارت بهداشت به اصل ولایت فقیه در عملکرد عینی

امام خمینی: "غرب همه چیز استعماری دارد: طبّ استعماری، فرهنگ استعماری که برای کشورهای عقب افتاده صادر می کنند. آنها می خواهند ما وابسته باشیم و چیزهایی که به ما می دهند وابستگی می آورد، اگر می خواهید رشد حقیقی چیدا کنید و مستقل شوید اوّل این وابستگی فکری و قلبی را کنار بگذارید."

امر به معروف و نهي از منكربه تأسي از سيدالشهداء 

(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي)؛«آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟»   علق /۱۴

"این تذهبون"

حذف طبّ اسلامی که جزئی از دین اسلام هست،  توسط وزارت بهداشت، براساس کدام قانون دین اسلام درنظام جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد؟

آیا حذف طبّ اسلامی با تخریب و تمسّخر و... چهره های شاخص طبّ اسلامی و سایر حکما با حمایت و ابزار دائمی قوه قضائیه در اختیار دشمنان اسلام، جزعملیّات  پروژه حذف دین اسلام در ایران و جهان چیز دیگری هست؟

امام خمینی (ره) در کتاب کشف الاسرار در باره طبّ غربی فرمودند:

"غرب همه چیز استعماری دارد: طبّ استعماری، فرهنگ استعماری که برای کشورهای عقب افتاده صادر می کنند. آنها می خواهند ما وابسته باشیم و چیزهایی که به ما می دهند وابستگی می آورد، اگر می خواهید رشد حقیقی چیدا کنید و مستقل شوید اوّل این وابستگی فکری و قلبی را کنار بگذارید."

"...اجانب با فعالیّت خود مدارس و دانشگاه های ما را از محتوی خالی کرده اند... امیدوارم همه آقایان کمک کنند تا فرهنگمان و فرهنگ اسلامی مان فرهنگی که شیخ الرئیس را درست کرده است را باز یابیم.                                                                                 دیدگاه های فرهنگی امام خمینی  ص 5

"...امروز در تمام کشور ایران که به قول شما دانشگاهی مانند جندی شاپور داشته، یک نفر که قانون بوعلی را بفهمد معلوم نیست که باشد، این ضربتی است که این کشور از دست اجانب به وسیله زمامداران بی خرد خورد."                                                        رساله نوین فقهی پزشکی ج 2 ص 18

 مقام معظم رهبری در جمع پزشکان: 

" ما ابن سینا داشتیم که هنوز که هنوز است کتابش مرجع درسی و مهم پزشکی دانشگاه های دنیاست، یا رازی داشتیم یا دیگرانی از این قبیل را، چرا بایستی امروز به خودکفایی علمی کشور امید نبندیم؟ 

من در چند سال قبل در اوایل انقلاب سال 1359 بود سفری با هیئتی به هند رفته بودم.مأمورین وزارت خارجه اطلاع دادندیک بیمارستان گیاه درمانی وجود دارد... رفتم دیدم بیمارستان بسیار وسیع و مفصلی بود اسم فارسی هم برایش انتخاب کرده بودند به نام همدرد. 

با این که هند بود در دهلی نو مرکزش بود و در استان های مختلفی از هند شعبه داشت هم بیمارستان بود هم مرکز تحقیقات بلکه یک دانشکده بود که تدریس در آنجا می شد. 

وقتی از هند به ایرن امدم با مسئولین آن وقت صحبت کردم و از آنها قول گرفتم که به طور قطعی دنبال این قضیّه باشند، ولی اقدامی نکردند."

وزیر و وزارت بهداشت تابع کدامین اسلام و قانون هست؟

ناظران عملکرد دولت تا کی خواب خواهند بود؟


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی