کد خبر : 212349

برخی محصولات غذایی تراریخته بیماری زا در ایران

مسئولین کشاورزی تایوان جلو ورود سیب زمینی تراریخته را می گیرند، بعد در کشور ما یک عده قصد تراریخته کردن کشاورزی ایران را دارند.
مسئولین کشاورزی تایوان جلو ورود سیب زمینی تراریخته را می گیرند، بعد در کشور ما یک عده قصد تراریخته کردن کشاورزی ایران را دارند.

@proffessorkarami

کانال پروفسور کرمی 
https://t.me/proffessorkarami

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی