کد خبر : 211954

شرط بخشش خدا جبران حقّ الناس

اولین قدم در توبه جبران هرگونه حقّ الناس هست، تا صاحب حق نبخشد، خدا نیز نمی گذرد. فرصت تا قبل از حسابرسی پای میزان باقیست.
                                                                                             
اولین قدم در توبه جبران هرگونه حقّ الناس هست، تا صاحب حق نبخشد، خدا نیز نمی گذرد. فرصت تا قبل از حسابرسی پای میزان باقیست.                               
خیلی زود دیر می شود.
درگرفتاری ها اول سراغ حقّ الناس ها و حقّ مردم بگردیم.آه مظلوم از سنگ هم  می گذرد. 
یک ظلم و تهمت و غیبت و تحقیر و تمسخر و سخن چینی وسوءظن و تخریب شخصیّت و... به ویژه فردی که جز خدا کسی را ندارد، مدتها گرفتار وعنایت خدا وبخشش وپاکی دل و آرامش باطنی و... راعقب می اندازد.
کسی که عمر خود را برای ضرر زدن به دیگران برای کسب خوشنودی خود و عده ای دیگر برای رسیدن به مطامع دنیوی صرف می کند، ظاهر الصلاح بودن این گونه افراد، جرم فریب و خدعه مردم را نیز افزوده و حسابرسی را سخت تر کرده و بخشش مردم را نمی یابد.
برخی به ظاهر صالح و احساس مؤمن بودن را دلیل اصلی مؤمن بودن خود می دانند، ولی عمل مشهود حرف دیگری فریاد می زند. 
مراقب فریاد بی صدای تفاوت عمل مان با گفتار و احساس مان باشیم.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی