کد خبر : 211328

تحمل گرمای حجاب نور در آخرت

عمل به دستور خدا و تحمل گرمای حجاب در این دنیا، نور در آخرت
                                                                   
عمل به دستور خدا و تحمل گرمای حجاب در این دنیا، نور در آخرت 
                                                                                                                                                                                                                                    
        

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی