کد خبر : 208599

سوالات بی پاسخ از شورای نگهبان

آیا بروز پدیده نوظهور در سال 96 مبنی بر حذف بررسی قانونی انتخابات بر اساس گزارش های تخلف و ... در شورای نگهبان و اعلام زودهنگام انتخاب روحانی از سوی دولت و ... بدون تأئید صحت انتخابات طبق قانون و روند معمول در بیش از سه دهه از سوی نگهبان شروع پروژه براندازی 2020 در سال 98 نیست؟
آیا تداوم بازی های سیاسی و دو قطبی کردن جامعه و ظلم علنی با تأئید غیراصلح و فاقد شرائط  ویژگی های لازم در تأئید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا  از دیدگاه حزب مدارانه شورای نگهبان نشأت نمی گیرد؟                  
 آیا منشاء اصلی تداوم حضور و حاکمیت حزب نانوشته اصلاحات با عقبه متصل به خارج و دشمنان اسلام در ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی که موجب چپاول ثروت های عمومی و حرص شدید به دستیابی به مناصب کلیدی کشوراز سوی افراد فاقد صلاحیت و صرفا تخصص بسیار زیاد در چپاول بیت المال و ظلم به مردم به دلیل عدم  موضوعیت شرع و حق مردم و قانون اساسی و حقوق شهروندی  و درآمد مشروع، در دائره اعتقادات و اخلاق و میزان دین مداری در امور کلیه اعضا و هواداران جریان اصلاحات بوده و هست، از سوی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نبوده است؟!                                  
آیا بروز پدیده نوظهور در سال 96 مبنی بر حذف بررسی قانونی انتخابات بر اساس گزارش های تخلف و ... در شورای نگهبان و اعلام زودهنگام  انتخاب روحانی از سوی دولت و ... بدون تأئید صحت انتخابات طبق قانون و روند معمول در بیش از سه دهه از سوی نگهبان شروع پروژه براندازی 2020 در سال 98 نیست؟                                     
 آیا نظام جمهوری اسلامی با اسلام و انقلاب زاویه زیادی پیدا نکرده که شاهد کسب آراء با توسل علنی به شیوه های خلاف شرع و قانون حتی به خیابان کشاندن ناموس مردم برای رقصیدن و نوید آزادی نامشروع به قشر جوان غیرمذهبی زیر 25 سال دادن هم در فتنه 88 هم در انتخابات 96 شدیم؟ چرا انواع نظارت های موجود همگی خود را به خواب زدند تا روحانی مجدد بر گرده مردم سوار شده و با صدها دروغ و توهین مکرر به مردم ایران یا اقشار مختلف به بیت المال را ارثیه پدری خود و فامیل و دوستان و... بداند؟                  
با وضعیت موجود و حذف موارد خلاف شرع وقانون روحانی و وزارت کشور در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر باید ویژگی دین مداری و صداقت و امانت داری و الزام عملی به دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی از شرائط نامزدها حذف گردد، چون در روحانی هیچ گونه التزام عملی به اسلام و نظام  در طی 4 سال و سوابق وی مشهود نیست. حق الناس ناشی از این وضعیت در درجه اول شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی و دولتی هست که مدیون میلیون ها ایرانی منتظر عدالت و احقاق حق و رفاه عمومی و آزادی پس از بیان و... در انتخابات شرکت کرده اند.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی