کد خبر : 195131

شبیه حرّ امام حسین علیه السلام

شب عاشورا شهید سیّد احمد پلارک فرمانده آر پی زن های گردان عمّار از لشکر محمّد رسول الله صلی الله علیه وآله تهران همه بچه ها را جمع کرد. شروع کرد براشون حرف زدن.
شب عاشورا شهید سیّد احمد پلارک فرمانده آر پی زن های گردان عمّار از لشکر محمّد رسول الله صلی الله علیه وآله تهران همه بچه ها را جمع کرد. شروع کرد براشون حرف زدن.
گفت بیائید ما هم امشب حرّ امام حسین علیه السلام بشیم. 
نصف شب شد. گفت پوتین هاتون رو در بیارین، بندهای پوتین رو به هم گره زد. بعد توی پوتین ها شن ریخت و انداخت روی دوشومون.
گفت حالا بریم. 
چند ساعت توی بیابون ها پیاده رفتیم و عزاداری کردیم.اون شب احمد چیزهایی رو زمزمه می کرد که تا اون موقع نشنیده بودم.
                                                                                                                                      هم رزم شهید

پسر فاطمه قبولم کرد                                           وصل بر عترت رسولم کرد
زهی از طینت خطا پوشش                                    که مرا داد جا در آغوشش
فیض جان باختن عطایم کرد                                  مادرش فاطمه دعایم کرد
عشق در موج خون وضویم داد                              پیش عبّاس آبرویم داد
زد امامم به صورتم لبخند                                      سرم از روی خاک کرد بلند
مادرت نام حرّ نهاد بر تو                                      نسبت حرّ خجسته باد بر تو
یار فرزند احمدی ای حرّ                                       حرّ آل محمدی ای حرّ
میثم ما تو را مدیحه سراست                                  اجر او نزد مادرم زهراست      

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی