کد خبر : 185904

حرام خواری در تاریخ اسلام تاکنون

شیوع حرام خواری حتّی با حضور ولی معصوم هم حکومت اسلامی را تضعیف و ساقط می کند چه رسد به عصر غیبت.
                                                         

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی