کد خبر : 183239

حجاب بیرونی آئینه درون

حجاب و میزان پوشش هر فردی یکی از راههای شناخت دقیق عقاید و باورهای درونی افراد هست.حجاب آینه بی غبار خوبی هاست.

                                                         

از نوع و میزان پوشش هر فرد، می توان به میزان حیاء و خویشتن داری و کفّ نفس و نیز میزان حاکمیّت عقل و احساس و هوای نفس پی برد.
پوشش هر فردی آئینه تمام نمای اعتقادات و باورهای درونی هست.
در واقع، حجاب زن و مرد به ویژه در جنس مؤنث، نمای کاملی از درون پنهان اوست.
با حجاب بیشتر و کامل هست که می توان جنس مخالف را به خود خواند یا نهیب دورباش زد.
راه ابزار تنظیم نگاه و برخورد نامحرم
با حجاب کامل درونی و بیرونی هست که می توان نگاه نامحرم را تنظیم و نگاه آلوده را کاملا حذف و افکار آلوده به هوای نفس را  مهار نمود.
میزان حیاء با پوشش بیشتر افزایش و با پوشش کمتر قابل کاهش و حذف شدن هست.
با حجاب کامل درونی و بیرونی می توان به برخی خوبی های قطعی فرد پی برد.
خوبی هایی از جمله وقار و سنگینی و عفیف و حاکمیّت عقل و منطق و تفکّر و پاگذاشتن به هوای نفس در برابر نامحرم و قوی از جهت کنترل عواطف و احساسات و دارا بودن ارتباط سالم با نامحرم، عدم بکارگیری ظرافت های زنانه در برابر نامحرم (صحبت و خنده و راه رفتن با عشوه و آرایش و نگاه های آلوده با عشوه و...) از میزان حجاب زن کاملا هویداست.
شخصیّت هر فردی از ظاهرش نمایان هست.
حجاب و میزان پوشش هر فردی یکی از راه های شناخت دقیق عقاید و باورهای درونی افراد هست.
حجاب آینه بی غبار خوبی هاست. هرچه حجاب بیشتر باشد، خوبی های بیشتری نمایش می دهد.
 

بیرون خود را طوری تنطیم کنیم که خوبی های بیشتری از ما به نمایش بگذارد.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی