561رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
عبارت مورد جستجو :
با کمک به سیل زدگان، گرفتاری را از رنج و سختی نجات دهیم.
سبک زندگی حسینی باید از خانواده و عمل و فکر والدین شروع شود.
چرا در دهه گذشته در سینما و تئاتر و تلویزیون ایران، مصادیق بی دینی و لاقیدی و عدم انجام وظایف شرعی از جمله حجاب و ارتباط نامحرم و کمبود شدید حیاء و ... نماد پیشرفت و باسوادی و ... شده است؟
خود را طوری تربیت کنیم که بدون حضور افراد کلمه ای از آنها بر زبان نیاوریم.
در کمک به سیل زدگان نماز خیلی مجرّب از حضرت محمدصلی الله علیه وآله، با نیّت توقف بلایای طبیعی و خسارات جانی و مالی در ایران و کشورهای مسلمان
هرچه عظمت و بزرگی خالق بیشتر درک شود، میزان حیاء فرد از خدا در پرهیز از انواع گناه حتی گناهان صغیره بیشتر خواهد بود.
بازگویی بدون تأمل و بررسی صحّت و سقم شنیده ها، ورود به گناهان کبیره
اگر بدون چشم داشت مادی و معنوی، خوبی و کمک به رفع گرفتاری دیگران کردیم، ارج و قرب زیادی در نزد خدا و خلق ایجاد خواهد شد.
برخی تمجید و تعریف ها ریشه در حسادت دارد. مقایسه حرفهای افراد در حضور و غیاب دیگران نشانگر ویژگی های شخصیّتی افراد هست.
تنهایی امام و پیشوای معصوم جهان، به دلیل توجّه اکثر مسلمانان به ظواهر دین و شخصی تلقّی نمودن دین و فقدان تفکّر و تعقّل درجنبه ها و امور سیاسی و اجتماعی دین اسلام و حکومت اسلامی بود.
  • تعداد رکوردها : 561
بالای صفحه اصلی