کد خبر : 268757

بکارگیری جاذبه های جنسیّت زن با چادر در مقابله با چادر فاطمه زهرا سلام الله علیها

فتنه ای جدید در جنگ نرم دشمنان اسلام در ایران در پاکسازی آثار اسلام در ظاهر مردم از جمله حجاب، نشانگر تأثیر شدید فرهنگ ایرانی و اسلامی و نیز حجاب قرآنی در خنثی سازی فتنه ها و مقابله نرم با احکام شرعی در ایران هست، لذا رعایت حجاب قرآنی به ویژه انتخاب چادر فاطمی تیری بر قلب فتنه دشمنان اسلام بوده و خواهد بود.
از نوع و میزان پوشش هر فرد، می توان به میزان حیاء و خویشتن داری و کفّ نفس و نیز میزان حاکمیّت عقل و احساس و هوای نفس پی برد. پوشش هر فردی آئینه تمام نمای اعتقادات و باورهای درونی هست. در واقع حجاب زن و مرد به ویژه در جنس مؤنث، نمای کاملی از درون پنهان اوست. 
با حجاب بیشتر و کامل هست که می توان جنس مخالف را به خود خواند یا نهیب دورباش زد. 

راه ابزار تنظیم نگاه و برخورد نامحرم 
با حجاب کامل درونی و بیرونی هست که می توان نگاه نامحرم را تنظیم و نگاه آلوده را کاملا حذف و افکار آلوده به هوای نفس را مهار نمود. میزان حیاء با پوشش بیشتر افزایش و با پوشش کمتر قابل کاهش و حذف شدن هست. 
با حجاب کامل درونی و بیرونی می توان به برخی خوبی های قطعی فرد پی برد. خوبی هایی از جمله وقار و سنگینی و عفیف و حاکمیّت عقل و منطق و تفکّر و پاگذاشتن به هوای نفس در برابر نامحرم و قوی از جهت کنترل عواطف و احساسات و دارا بودن ارتباط سالم با نامحرم، عدم بکارگیری ظرافت های زنانه در برابر نامحرم (صحبت و خنده و راه رفتن با عشوه و آرایش و نگاه های آلوده با عشوه و...) از میزان حجاب زن کاملا هویدا و شخصیّت هر فردی از ظاهرش نمایان هست.
🍁حجاب و میزان پوشش هر فردی یکی از راه های شناخت دقیق عقاید و باورهای درونی افراد هست.
حجاب آینه بی غبار خوبی هاست. هرچه حجاب بیشتر باشد، خوبی های بیشتری نمایش می دهد. 
🌷بیرون خود را طوری تنطیم کنیم که خوبی های بیشتری از ما به نمایش بگذارد.

بکارگیری جاذبه های جنسیّت زن با چادر در مقابله با چادر فاطمه زهرا سلام الله علیها                                                    
فتنه ای جدید در جنگ نرم دشمنان اسلام در ایران در پاکسازی آثار اسلام در ظاهر مردم از جمله حجاب، نشانگر تأثیر شدید فرهنگ ایرانی و اسلامی و نیز حجاب قرآنی در خنثی سازی فتنه ها و مقابله نرم با احکام شرعی در ایران هست، لذا رعایت حجاب قرآنی به ویژه انتخاب چادر فاطمی تیری بر قلب فتنه دشمنان اسلام بوده و خواهد بود.
 چادر امانت حضرت زهرا سلام الله علیها و پرچم اسلام و ایران هست، چنین پرچمی را انتخاب کنیم.

                                                      🌷میزان پوشش زن ملاک تعیین ارزش و پاکدامنی 🍀میزان و

میزان و شکل پوشش زن ملاک اصلی در تشخیص میزان عفت و پاکدامنی و سلامتی روابط وی با مردان بیگانه در محل کار و تحصیل و خیابان ها و روابط فامیلی و ... و نیز روش مؤثری در تشخیص میزان سلامتی اعتقادی و فکری و روحی و آرامش روانی زن می باشد. 
بدحجابی و بی حجابی به دلیل تلاش مداوم بر خودنمایی و جلوه گری و مسابقه با همجنسان خود در جلب نظر نامحرم، صرفنظر از هزینه های گزاف مالی، خودبخود ناآرامی و اضطراب دائمی در بکارگیری ترفندهای متعدّد در تحریک و جلب نظر و ایجاد وابستگی شده ولی همواره  با ابرازعلاقه موقّت و کلامی جنس مذکر با هدف و منشاء اطفاء غرایز جنسی بدون عشق واقعی و عواطف صادقانه انسانی مواجه می شود.  
شکل گیری موارد اندکی ازدواج از طریق فوق، دوام نداشته و همواره شک و عدم اطمینان و امکان خیانت طرفین به یکدیگر موضوع اصلی این نوع زندگی ها بوده، و بدون عشق واقعی سرانجام آن طلاق بوده و خواهد بود.                                                                                                                                  
                                      🌾برخی ظاهر صالح و احساس مؤمن بودن را دلیل اصلی مؤمن

برخی ظاهر صالح و احساس مؤمن بودن را دلیل اصلی مؤمن بودن خود می دانند، ولی عمل مشهود حرف دیگری فریاد می زند.                                               
مراقب فریاد بی صدای تضاد عمل مان با گفتار و احساس مان باشیم.
                                                                       قبل از بیعت با مهدی زهرا به سوالات زیر پاسخ عملی
حجاب پیکار مداوم با هوای نفس و مهارغریزه خودنمایی زن و پاسخی معقول به غیرت ذاتی مرد هست. 
حفظ حجاب  از لجام گسیختگی هوای نفس زن و مرد بیگانه بوده، و عاملی مؤثّر در محدودیّت روابط زن و مرد بیگانه و نقش آفرینی شخصیّت زن به جای جسم زن و عدم شکل گیری تفکّر کالاانگاری زن در مرد بوده، لذا، حجاب محدودیّت در هوای نفس بوده و برای نمایش شخصیّت و انسانیّت زن ضروری  و عامل تعیین کننده می باشد.


                                               حجاب جهاد مداوم با نفس حجاب پیکار مداوم با

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی