615رکورد در مدت زمان 6.374ثانیه
عبارت مورد جستجو :
عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها و دعای چادری واقعی چه ها که نمی کند:
برخی نتایج بررسی ها و ریشه یابی میدانی نگارنده از سال ۷۶ تاکنون؛ درعلل گرایش افراد به حزب گرایی و گروه بندی و فعالیّت در احزاب و گروه ها از ابعاد مختلف که فرد را به عامل بازدارنده از پیشرفت و سازندگی در عرصه های مختلف کشور تبدیل می کند؛ به اختصار بیان می شود:
قرآن در آیات زیادی هرگونه گروه بندی و حزب گرایی را به شدت نهی و وعده عذاب داده است. بنابر آیات قرآن، همواره احزاب منشاء و عامل اختلاف بوده و در برابر اکثریت مردم قرار گرفته اند.
اصل اجتماعی "النّاس علی دین ملوکهم" در تمام جوامع از نظر تربیتی و روانی اصلی ثابت بوده؛ هم چنانکه بندگی خدا و رفتار عادلانه و ظلم ستیزی و ... حاکمان جامعه در رفتار و عقاید و نحوه عملکرد مردم مؤثر می باشد؛ نمی توان از آثار مخرّب آن؛ در جوامع دارای حاکمیّت حزبی غافل بود؛ چون؛ شیوع رفتار بزرگان و حاکمان جامعه به آرامی و در عمق جامعه و بلند مدت در تبدیل باورها و سستی ایمان ها نفوذ کرده؛ و موجب دگرگونی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می شود.
گفتن لبیک یا حسین پذیرش تعهد با امام حسین و حضور عملی در مسیر امام حسین علیه السلام است. با گفتن لبیک تعهد تحقق یافته و در صورت عدم انجام تعهد، مصداق اهل کوفه خواهیم شد.
اقتصاد هر کشور بر اساس مذهب و باورهای دینی و قومی خود ساخته می شود؛ و در صورت ضعف در اجرای آنها، از نسخه های بیگانگان کپی کرده و بدون توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی، به مردم تحمیل می گردد. در ایران نیز علیرغم نظام اقتصاد اسلامی، قرن ها اقتصاد غیر مسلمانان به مردم تحمیل شده است و آثار زیان بار آن بیشتر نصیب مردم شده و حاکمان از بهره اقتصادی و ... بی نصیب نمانده اند.
یکی از قوانین اصلی هر نوع تجارت و کسب و کار؛ درآمد حلال هست؛ به طوری که لقمه حلال یکی از موضوع های مؤکّد در متون دینی اسلام بوده و از ارکان اصلی و عنصر تأثیرگذار در تربیت فرزند و تزکیه نفس و رهایی از بسیاری از گرفتاری های دنیوی و اخروی می باشد. قرآن در آیه 168 سوره بقره؛ با بلاغت و ایجاز؛ اجازه خوردن هر چه حلال و طیّب در زمین هست؛ صادر و دستور عدم پیروی از وسوسه های شیطان را اعلام فرموده است. بدیهی است؛ دستیابی به آنچه در زمین حلال و طیّب است؛ جز از راه درآمد حلال و مشروع قابل دستیابی نیست:
در قرآن؛ علاوه بر حکم امور خاص در زندگی انسان ها از جمله امور اقتصادی و سیاسی و تربیتی و اخلاقی و...؛ اصولی کلی؛ حاکم بر تمام زندگی انسان ها آمده است؛ تا در سایه آنها؛ امکان اجرای سایر احکام الهی فراهم گردد؛ که جهت رعایت اختصار به مهم ترین آنها با گستره جهان آفرینش اشاره می شود:
در حال حاضر؛ پنج راه نفوذی مذکور در فوق؛ با همان اهداف دیرینه در کلیه کشورهای اسلامی به ویژه در ایران به دلیل نقش هدایتگری و الگویی و ظلم ستیزی در جهان اسلام و جهان؛ با استفاده از علوم و فناوری روز؛ و خود مسلمانان در حال اجرا بوده و شاهد موفقیّت های دشمنان اسلام به ویژه در تغییر باورها و ارزش های دینی و معنوی به ارزش های دنیوی و مادّی به ویژه تلاش در تغییر ماهیّت و اهداف انقلاب ها و حفظ ظاهر انقلاب و اسلام هستیم.
آیا اقتصاد جاری در شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی سازی اقتصاد اسلامی هست؟ آثار علنی لقمه های حرام در چرخه اقتصادی بخش خصوصی و دولتی
  • تعداد رکوردها : 615
بالای صفحه اصلی